Inwonerspanel

We vinden de mening en ideeën van onze inwoners belangrijk. We willen u dan ook graag betrekken bij het beleid en het bestuur van de gemeente. Met een inwonerspanel kunnen we in een vroeg stadium meningen peilen en kennis verzamelen over actuele onderwerpen. Zo kunnen we problemen gerichter aanpakken, beleid beter vormgeven en u daarmee van dienst zijn!

Onderzoeksbureau

Onderzoeksbureau DUO Market Research voert de onderzoeken voor de gemeente uit. Zij doen dit via internet. Toegang tot internet is daarom vereist. Zo houden we de kosten van het Inwonerspanel laag en de snelheid van verwerking en rapportage van de resultaten hoog. 

Resultaten

De resultaten van de onderzoeken worden gedeeld met de leden van het digitaal inwonerspanel en zijn altijd terug te vinden op onze website.

Wat doen we met uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om te kijken of het panel een goede afspiegeling is van de bevolking en om na te gaan of er verschillend gedacht wordt in bepaalde bevolkingsgroepen. Uiteraard zijn deze gegevens anoniem. DUO Market Research gebruikt ze uitsluitend voor het onderzoek (conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de AVG). U kunt uw gegevens altijd aanpassen via uw Persoonlijke Internet Pagina.

Doet u mee?

Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan voor het Digitaal Inwonerspanel Vijfheerenlanden. Iedere inwoner van 16 jaar of ouder kan lid worden van het Inwonerspanel. Deelname is vrijwillig. Als u meedoet aan het panel ontvangt u een paar keer per jaar een vragenlijst over actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld: het contact tussen inwoner en gemeente, de kwaliteit van onze dienstverlening, plannen in uw omgeving, afvalinzameling, etc.

U kunt per keer zelf kiezen of u meedoet. Het is natuurlijk fijn als er zoveel mogelijk reacties zijn. En vanzelfsprekend kunt u zich elk moment afmelden voor het Inwonerspanel.

Aanmelden

Wilt u meedoen? Graag! Dit kan als u inwoner bent van onze gemeente, 16 jaar of ouder bent en beschikt over e-mail. U kunt zich aanmelden voor het inwonerspanel van Vijfheerenlanden door een mail te sturen naar a.van.grootheest@duomarketresearch.nl. Vermeld daarin dat u lid wil worden van het inwonerspanel Vijfheerenlanden. U ontvangt dan een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in het systeem van DUO Market Research.

Aanmelden inwonerspanel