Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In sommige gevallen kan beschermd wonen een oplossing zijn, in combinatie met zorg. De gemeente kan daarbij helpen.

24-uursopvang en beschermd wonen zijn bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder:

  • die wegens verslaving, psychische en/of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning in de nabijheid nodig hebben;
  • die dakloos zijn of dreigen te worden en te maken hebben met verslaving, psychische en/of psychosociale problemen; 

Behoort u tot een van deze groepen? Dan kan wonen in combinatie met zorg een oplossing zijn. U woont dan in een woning van een instelling, waar u 24 uur per dag een beroep op ondersteuning kunt doen.

Regionaal georganiseerd

De gemeente Vijfheerenlanden werkt regionaal samen met centrumgemeente Utrecht voor het organiseren van Beschermd Wonen en 24-uursopvang.

Waar kunt u zich melden? 

U kunt terecht bij de professionele hulpverleners van de Regionale toegang Utrecht. Zij besluiten of u in aanmerking komt voor Beschermd Wonen of 24-uursopvang.

Heeft u vragen? U kunt dan contact opnemen met de hulpverleners van de Regionale Toegang Utrecht via regionaletoegang@utrecht.nl of 030 - 286 3530 (op maandag tot en met vrijdagen van 12.30 tot 16.00 uur)

Hulp bij Aanvraag

Vaak is het verstandig dat u zich laat helpen bij uw aanvraag. Dit kan via het Sociaal Team. U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal Loket via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl of 0800 – 5016 (op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur).