Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een handicap en rijdt u auto? Of heeft u hulp van iemand anders met een auto? Als u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen zonder hulp, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Dan kunt u vaak dichterbij parkeren op een speciale parkeerplaats.

Er zijn 4 soorten kaarten:

  • Bestuurderskaart: u bent lichamelijk beperkt maar kunt wel zelfstandig een auto kunt besturen
  • Passagierskaart: u bent lichamelijk beperkt en kunt niet zelf een auto besturen. U heeft iemand anders nodig om voor u te rijden.
  • Instellingenkaart: een zorginstelling kan een instellingenkaart aanvragen om bewoners te vervoeren.
  • Combinatiekaart: Bestuurder/Passagier (B/P)

Deze kaarten kunnen aangevraagd worden via het Sociaal Loket, bereikbaar via 0800 - 5016 of sociaalloket@vijfheerenlanden.nl.
 

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn:

  • U kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met behulp van loophulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rollator of krukken
  • U bent als passagier daarnaast continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder
  • De loopbeperking moet langer dan 6 maanden voortduren (aanwezig zijn)
  • De kaart staat op uw naam en is persoonsgebonden
  • U kunt de kaart ook in een andere dan uw eigen auto gebruiken
  • De kaart is, afhankelijk van de medische indicatie, maximaal 5 jaar geldig

Kosten

U betaalt voor het indienen van de aanvraag legeskosten. U betaalt deze kosten ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kost € 130,55.

Bijzonderheden

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u in de gemeente Vijfheerenlanden op betaald parkeren uw auto neerzetten zonder een kaartje te kopen. U moet wel gebruik maken van een parkeerschijf. Hier mag u namelijk maar drie uur blijven staan.

Aanpak

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? In het geval u voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt zullen we eerst een onderzoek laten doen door een arts. Deze arts stelt ook vast of er bij de passagier sprake is van continue afhankelijkheid van de hulp van de bestuurder. Uit het (medisch) advies kan blijken dat een nieuw onderzoek niet nodig is bij een vervolgaanvraag.