Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een handicap en rijdt u auto? Of heeft u hulp van iemand anders met een auto? Als u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen zonder hulp(middel), kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarmee kunt u vaak dichterbij parkeren op een speciale parkeerplaats. Deze parkeerplaatsen vindt u in detail terug op de website van Ongehinderd.

Er zijn 4 soorten kaarten:

 • Bestuurderskaart: u bent lichamelijk beperkt maar kunt wel zelfstandig een auto kunt besturen
 • Passagierskaart: u bent lichamelijk beperkt en kunt niet zelf een auto besturen. U heeft iemand anders nodig om voor u te rijden
 • Instellingenkaart: een zorginstelling kan een instellingenkaart aanvragen om bewoners te vervoeren
 • Combinatiekaart: Bestuurder/Passagier (B/P)

Om te kijken of u in aanmerking komt voor een kaart is een beoordeling van een arts noodzakelijk. Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden via het Sociaal Loket, bereikbaar via 0800 - 5016 of sociaalloket@vijfheerenlanden.nl.

Er zijn voorwaarden. Deze zijn:

 • Bestuurderskaart: U kunt niet meer dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met behulp van loophulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rollator of krukken.
 • Passagierskaart: U bent volledig rolstoel gebonden of u hebt continu begeleiding nodig. Deze continue begeleiding houdt in dat u fysieke en/ of mentale ondersteuning nodig heeft om vervoer van deur tot deur mogelijk te maken. Kunt u bijvoorbeeld even alleen gelaten kan worden, desnoods zittend op een rollator, dan komt u niet in aanmerking voor een Passagierskaart. U kan namelijk afgezet worden en zelfstandig wachten totdat de auto verderop kan worden geparkeerd. Voor het afzetten van een passagier kan en mag kort gebruik gemaakt worden van een voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaats. Er geldt namelijk geen stop- maar een parkeerverbod.
 • De loopbeperking moet langer dan 6 maanden voortduren (aanwezig zijn).
 • De kaart staat op uw naam en is persoonsgebonden.
 • U kunt de kaart ook in een andere dan uw eigen auto gebruiken.
 • De kaart is, afhankelijk van de medische indicatie, maximaal vijf jaar geldig.

U betaalt voor het indienen van de aanvraag legeskosten. U betaalt deze kosten ook als de aanvraag wordt afgewezen.

Vanaf 1 januari 2023 hanteren we twee bedragen:

 • Kaart met medisch onderzoek: € 167,37
 • Kaart zonder medisch onderzoek: € 31,85

Wanneer de gehandicaptenparkeerkaart ná medisch onderzoek niet wordt verleend zijn de kosten € 135,52.

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u in de gemeente Vijfheerenlanden op betaald parkeren uw auto neerzetten zonder een kaartje te kopen. U moet wel gebruik maken van een parkeerschijf. Hier mag u namelijk maar drie uur blijven staan.

In andere gemeenten kan dit beleid anders zijn en moet u misschien wel een kaartje kopen.

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? In het geval u voor de eerste keer een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt zullen we eerst een onderzoek laten doen door een arts. Deze arts stelt ook vast of er bij de passagier sprake is van continue afhankelijkheid van de hulp van de bestuurder. Uit het (medisch) advies kan blijken dat een nieuw onderzoek niet nodig is bij een vervolgaanvraag.

Lees hier De Regeling gehandicaptenparkeerkaart.