Adviesraden

In Vijfheerenlanden zijn er verschillende adviesraden die de gemeente adviseren op het sociale beleid.

In Vijfheerenlanden zijn er verschillende adviesraden die de gemeente adviseren op het sociale beleid. Deze adviesraden adviseren het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) over het beleid en de uitvoering. Ze zijn alert op ontwikkelingen en problemen. De leden adviseren over onderwerpen die spelen binnen het Sociaal Domein zoals Wmo, werk en inkomen en jeugd.

Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden

Voorzitter de heer de Bruin, info@GehandicaptenbeleidVHL.nl, www.GehandicaptenbeleidVHL.nl

Adviesraad Sociaal Domein Vianen

Voorzitter Marcel Verboom, marcelverboom@live.nl, secretaris Diane Breedveld, diane.breedveld@gmail.com

Seniorenraad Zederik

Voorzitter Lenis Versluis, lversluis@planet.nl, secretaris Huib de Klerk, fruitmasters@hetnet.nl

Cliëntenraad Minimabeleid

Voorzitter de heer Spronk, spronk25@gmail.com