Overzichtspagina Zorg

 • Lichte algemene ondersteuning

  Over heel wat onderwerpen kunt u makkelijk informatie en advies inwinnen. Van vrijwilligerswerk tot dyslexie en hulp van de voedselbank, u vindt het op deze pagina.

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  Het doel van de Wmo is om u zo lang mogelijk te ondersteunen in uw zelfstandigheid. Hier vindt u informatie over de diverse onderwerpen waarmee we u kunnen helpen.

 • Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van bijna alle vormen van jeugdhulp. Hier vindt u de verschillende aspecten van jeugdhulp.

 • Sociaal Team

  Het Sociaal Team Vijfheerenlanden ondersteunt inwoners die dat niet zelf of met hulp van anderen kunnen regelen. Een medewerker van het Sociaal Team stelt samen met u een actieplan of ondersteuningsplan op.

 • Sociaal Loket

  Medewerkers van het Sociaal Loket geven u informatie en advies over de juiste hulp of ondersteuning.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een handicap en rijdt u auto? Of heeft u hulp van iemand anders met een auto? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Bent u gehandicapt en kunt u uw auto niet bij uw huis in de buurt parkeren? U kunt misschien een gehandicaptenparkeerplaats krijgen.

 • Kindregeling Kindertoeslagenaffaire

  Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen en jongeren zijn gedupeerd. Voor hen is de kindregeling gemaakt.

 • Cliëntondersteuning

  Heeft u een vraag over bijvoorbeeld zorg, wonen, jeugdhulp, werk, inkomen of onderwijs? Op zoek naar de juiste zorg en ondersteuning kunnen er veel vragen op u afkomen. U kunt dan een beroep doen op een cliëntondersteuner.

 • Belangenbehartiging

  In de gemeente Vijfheerenlanden zijn er verschillende belangenbehartigers die de gemeente informeren over zaken die van belang zijn voor bepaalde groepen mensen.

 • Meldpunten Zorg en Veiligheid

  Maakt u zich zorgen om uzelf, een buurtbewoner, ervaart u overlast of ontstaat er een onveilige situatie? U kunt hiervoor terecht bij verschillende instanties.

 • Klacht of bezwaar

  Bent u het niet eens met het actieplan dat u heeft ontvangen? Maak dan bezwaar. Bent u niet tevreden over de hulp van de gemeente of de zorgaanbieder? Geef uw klacht gerust door aan uw zorgaanbieder of aan ons.

 • Werk en Inkomen

  Financiële ondersteuning, bijstand, vrijwilligerswerk met uitkering en werkgeversdienstverlening.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan.

 • Energie

  Energiecoach, energie besparende middelen en energietoeslag