Wmo Cliëntervaringsonderzoek in Vijfheerenlanden

Ook dit jaar voeren we weer het jaarlijkse Wmo Cliëntervaringsonderzoek uit. Op basis van een steekproef wordt er aan inwoners uit Vijfheerenlanden, die in 2018 een voorziening hebben gehad, een vragenlijst verstuurd. Deze vragenlijst wordt in de eerste week van november 2019 verspreid onder Wmo-cliënten.

Ook dit jaar voeren we weer het jaarlijkse Wmo Cliëntervaringsonderzoek uit. Op basis van een steekproef wordt er aan inwoners uit Vijfheerenlanden, die in 2018 een voorziening hebben gehad, een vragenlijst verstuurd. Deze vragenlijst wordt in de eerste week van november 2019 verspreid onder Wmo-cliënten. Hierdoor komen wij te weten wat mensen vinden van de hulp en ondersteuning die zij ontvangen hebben. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we deze hulp in de toekomst mogelijk verbeteren.

Waarom een cliëntervaringsonderzoek?

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo verplicht om een Wmo Cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Via het Wmo Cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af aan de gemeenteraad en inwoners over het Wmo-beleid. Vanwege de uniformiteit van de vragenlijst kunnen de uitkomsten ook met andere gemeenten vergeleken worden (benchmark) om van elkaar te leren. Daarnaast heeft het onderzoek een signaleringsfunctie. 

Hoe is het onderzoek opgebouwd?

De gehanteerde vragenlijst van het onderzoek is samengesteld uit tien verplichte vragen. Het onderzoek gaat in op thema’s als toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen en welk effect de cliënten ondervinden op hun zelfredzaamheid. Belangrijk is dat het hier gaat om de ervaring van de cliënt. Deze kan afwijken van het beeld dat een hulpverlener heeft. Het oordeel van de cliënt zelf is echter van groot van belang voor het beleid, de doorontwikkeling van het beleid en de uitvoering.

Wat gebeurt er met de gegevens?

Onderzoeksbureau BMC Onderzoek verwerkt de vragenlijsten en zorgt ervoor dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat uw privacy gewaarborgd blijft. De gemeente weet niet welke antwoorden u heeft gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft geen invloed op de zorg of ondersteuning die u ontvangt.

Deelname is geheel vrijwillig, maar wij hopen dat u de moeite wilt nemen om ons te helpen de hulp en ondersteuning waar nodig te verbeteren. Wij danken u alvast voor de genomen moeite.