Wmo Cliëntervaringsonderzoek in Vijfheerenlanden

Ook dit jaar wordt weer het jaarlijkse Wmo Cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Inwoners die een Wmo-voorziening hebben ontvangen in 2019, ontvangen een vragenlijst. Hierdoor komt de gemeente te weten wat mensen vinden van de hulp en ondersteuning die zij ontvangen hebben. Met de ervaringen van onze inwoners kunnen we de hulp in de toekomst mogelijk verbeteren.

Ook dit jaar wordt weer het jaarlijkse Wmo Cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Inwoners die een Wmo-voorziening hebben ontvangen in 2019, ontvangen een vragenlijst. Hierdoor komt de gemeente te weten wat mensen vinden van de hulp en ondersteuning die zij ontvangen hebben. Met de ervaringen van onze inwoners kunnen we de hulp in de toekomst mogelijk verbeteren.

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo verplicht om een Wmo Cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Via het Wmo Cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners. Doelstelling van dit onderzoek is te achterhalen wat de cliëntervaringen zijn van de Wmo-cliënten in onze gemeente met betrekking tot de uitvoering van de Wmo en in hoeverre de gestelde resultaten en effecten van de Wmo behaald worden in de ogen van de Wmo-cliënten. 

Het onderzoek gaat in op thema’s als toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen en welk effect de cliënten ondervinden op hun zelfredzaamheid. Belangrijk is dat het hier gaat om de cliëntervaring, deze kan afwijken van het beeld dat een hulpverlener heeft. Het oordeel van de cliënt zelf is echter van groot van belang voor het beleid, de doorontwikkeling van het beleid en de uitvoering.

De gehanteerde vragenlijst van dit onderzoek is samengesteld uit de tien verplichte vragen.

Vanwege de uniformiteit van de vragenlijst kunnen de uitkomsten met andere gemeenten vergeleken worden (benchmark) om van elkaar te leren. Daarnaast heeft het onderzoek een signaleringsfunctie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een signaal waardoor verder (verdiepend) onderzoek nodig is.

Op basis van een steekproef wordt aan inwoners uit Vijfheerenlanden, die in 2019 een voorziening hebben aangevraagd, een vragenlijst verstuurd. Deze vragenlijst wordt begin maart 2020 verspreid onder de Wmo-cliënten.