Voor elkaar

Nog nooit waren er in gemeente Vijfheerenlanden zoveel mensen bereid elkaar een handje te helpen. Door de coronacrisis zijn er tal van mooie initiatieven ontstaan waarbij hulp werd gevraagd en geboden.

Nog nooit waren er in gemeente Vijfheerenlanden zoveel mensen bereid elkaar een handje te helpen. Door de coronacrisis zijn er tal van mooie initiatieven ontstaan waarbij hulp werd gevraagd en geboden.

Organisaties als SamenDoen en Welzijn Vianen zetten zich hier ook intensief voor in. Bijvoorbeeld via vrijwilligersplatform Vianen Voorelkaar, dat tijdens de coronacrisis binnen een dag werd omgedoopt tot een heus coronahulpplatform, is deze hulpbereidheid omgezet in actie. Ruim 3.504 uur coronahulp is gerealiseerd door onze eigen inwoners.
Deze impact is niet slechts behouden tot de coronacrisis. Inwoners van gemeente Vijfheerenlanden werden de afgelopen maanden geïnspireerd iets voor elkaar te betekenen. Mensen blijken meer te willen doen, werknemers van bedrijven kunnen meedoen of men maakt in groepsverband kennis met vrijwilligerswerk. 

Toekomst

Het overkoepelende NLvoorelkaar staat voor duurzame vrijwillige inzet. Daarom gaan NLvoorelkaar en Vianen Voorelkaar aan de slag om het enorme potentieel aan vrijwillige inzet dat tijdens de coronatijd is ontstaan, op een duurzame manier in te zetten zodat alle gevraagde hulp (al dan niet als gevolg van corona) ingevuld kan worden. Zo realiseren we samen met de inwoners en maatschappelijke organisaties van gemeente Vijfheerenlanden de toekomst van vrijwillige inzet en onze samenleving.