Veilig en gezond opgroeien

De Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA) is erop gericht om te komen tot inclusief beleid voor alle inwoners. Een van de maatschappelijke resultaten in deze SMA is dat inwoners zich evenwichtig ontwikkelen van -0 tot +100 jaar.

Mijn naam is Ghislaine de Brouwer en ik ben op 4 januari begonnen als Coördinator veilig en gezond opgroeien voor de gemeente Vijfheerenlanden.

De Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA) is erop gericht om te komen tot inclusief beleid voor alle inwoners. Een van de maatschappelijke resultaten in deze SMA is dat inwoners zich evenwichtig ontwikkelen van -0 tot +100 jaar. Dat impliceert een leven lang leren en ontwikkelen. In een gesprek dat ik had met wethouder Tirtsa Kamstra kwam de van oorsprong Nigeriaanse quote ‘Oran a azu nwa', bij ons beter bekend als ‘It takes a village to raise a child’, ter sprake. Dit omdat dit alles zegt over de gezamenlijke verantwoordelijkheid die nodig is om een optimale ontwikkeling te realiseren voor álle kinderen en jongeren in Vijfheerenlanden.

Mijn rol heeft dan ook vooral te maken met het leggen van verbindingen tussen alle partijen die zich bezighouden met het streven naar veilig en gezond opgroeien van de jeugd hier.

In kaart brengen

In de gemeente Vijfheerenlanden is er heel veel prachtig aanbod in het sociaal domein. Op dit moment ben ik bezig met het in kaart brengen van al dit aanbod, zodat overlap en hiaten hierin zichtbaar worden. En zodat we daarover het gesprek kunnen aangaan met de diverse partijen met als doel zo goed mogelijk maatwerk te realiseren. Vooral de vragen vanuit ‘het veld’ zullen hierin centraal staan.

Startnotitie Opgroeien

Samen met collega’s Jolanda Wierenga en Merel van den Nobelen is een eerste concept van de startnotitie Opgroeien vormgegeven. De wethouder en onze directe collega’s hebben op dit moment de gelegenheid om daar input op te leveren zodat we die aanvullingen binnenkort in de notitie kunnen verwerken.

De praktische vertaling hiervan zal in eerste instantie gericht zijn op de leeftijdscategorie – 9 maanden tot 4 jaar. De andere leeftijdsgroepen volgen zo spoedig mogelijk daarna. Op dit moment start een vormgever met het maken van illustraties die passen bij elke leeftijdscategorie zodat in alle communicatie over Opgroeien direct ook beeldend duidelijk wordt over welke groep we het hebben bij bepaalde activiteiten of projecten. Ik heb de afgelopen weken gebruikt om een beeld te vormen en heb vooral veel gesprekken gevoerd met allerlei mensen. Ik ben onder de indruk van alle kennis en expertise en heb er zin in om de komende twee jaar mijn steentje bij te dragen en het project
‘Veilig en gezond opgroeien in Vijfheerenlanden’ tot een succes te maken.