Ter inzage: Sociaal Maatschappelijke Agenda

Dinsdag 24 februari 2020 heeft het college de Sociaal Maatschappelijke Agenda Vijfheerenlanden in concept vastgesteld. Deze Sociaal Maatschappelijke Agenda ligt 6 weken ter inzage.

Dinsdag 24 februari 2020 heeft het college de Sociaal Maatschappelijke Agenda Vijfheerenlanden in concept vastgesteld. Deze Sociaal Maatschappelijke Agenda ligt 6 weken ter inzage op één van de drie locaties of bekijk hier de digitale versie.

Wilt u tips of aanvullingen geven ten aanzien van de Sociaal Maatschappelijke Agenda dan wordt u van harte uitgenodigd om dat te doen. Wij stellen dat zeker op prijs. 

Uw tips kunt u voor vrijdag 10 mei 2020 schriftelijk aan ons doorgeven. Wij vragen u om in uw reactie uw naam te vermelden en uw reactie te sturen naar Inge van der Hauw.

Waarom een Sociaal Maatschappelijke Agenda?

Met ingang van 1 januari 2019 is de herindeling tussen de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen een feit. Deze drie gemeenten zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. In de fase van samenvoegen is er een visie op de gemeente en een visie op het Sociaal Domein gemaakt en vastgesteld door het Vijfheerenlanden-beraad (VHL beraad). De vervolgstap is om deze visies te vertalen naar een integraal beleidsdocument voor het Sociaal Domein waar de inwoners, maatschappelijke partners en gemeente de komende jaren mee aan de slag kunnen. Dit document is de basis voor de strategische samenwerking met de inwoners en maatschappelijke partners en daarom is een breed draagvlak voor de inhoud van het beleidsplan van groot belang. De gemeente wil gelijktijdig dat dit document de Sociaal Maatschappelijke Agenda vormt voor deze strategische samenwerking. Een agenda die door veel van onze inwoners wordt omarmd, herkenbaar is en een goede basis vormt voor samenwerking.  herkenbaar en een goede basis voor samenwerking.