Start pilot Woontrainingshuis in Leerdam

In de gemeente Vijfheerenlanden start een pilot woontrainingshuis voor jongeren en jong volwassenen. De gemeente wil op praktische wijze jong volwassenen, die nog niet in staat zijn zelfstandig te wonen, ondersteunen.

In de gemeente Vijfheerenlanden start een pilot woontrainingshuis voor jongeren en jong volwassenen. De gemeente wil op praktische wijze jong volwassenen, die nog niet in staat zijn zelfstandig te wonen, ondersteunen. Maandag 24 februari jl. tekenden de vier, bij de pilot, betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst.

Niet elke jongere is in staat direct, zelfstandig te wonen. Soms komt de jongere uit een instelling voor jeugdzorg en moet op eigen benen staan, maar heeft nog niet de zelfstandigheid om dit te doen. Ook zijn er jongeren die tijdelijk met psychosociale problematiek kampen of een lichte verstandelijke beperking hebben en voor wie het zelfstandig wonen nog een brug te ver is. 

Samenwerking

De gemeente heeft samen met woningcorporatie KleurrijkWonen, Stichting Jeugd en Jongerenwerk en Stichting Samen Doen afgesproken hier een voorziening voor te treffen. Woningcorporatie KleurrijkWonen stelt een woning beschikbaar, in deze woning kunnen drie jongeren wonen. Zij hebben een eigen kamer en delen de gemeenschappelijke voorzieningen. Jeugd -en Jongerenwerk Midden-Holland zorgt voor de dagelijkse begeleiding. Stichting Samen Doen draagt bij met projecten waar jongeren aan kunnen deelnemen. Als het nodig is werkt men samen met zorgaanbieders die specifieke begeleiding kunnen bieden. Het Sociaal Team van de gemeente kijkt in nauwe samenwerking met het jeugd -en jongerenwerk welke jongeren gebaat zijn bij dit woontrainingshuis.

In 1,5 jaar tijd naar zelfstandig wonen

Het is de bedoeling dat de jongeren niet alleen leren wat er komt kijken bij het wonen, zoals het leren koken en het voeren van de huishouding. Ze krijgen ook ondersteuning bij hun school of werk. De jongeren schrijven zich ook meteen in voor een woning voor wanneer zij na een periode van ongeveer 1,5 jaar daadwerkelijk op eigen benen kunnen staan en echt zelfstandig gaan wonen.

Aanvulling op woonvoorzieningen

De gemeente ziet dit woontrainingshuis als een belangrijke aanvulling op reeds bestaande woonvoorzieningen zoals Kamers met Kansen en Kamers met Aandacht. Met de komst van het Woontrainingshuis is er ook een mogelijkheid voor jong volwassenen om ondersteunt te worden bij het zelfstandig wonen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij Margriet van de Vooren

Bob Visser, Tjapko van Dalen, Marcel Verweij en Saskia Smeenk na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
Op 24 februari 2020 is de samenwerkings-overeenkomst Woontrainingshuis Vijfheerenlanden getekend door:
Bob Visser (directeur-bestuurder, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland), 
Tjapko van Dalen (directeur-bestuurder, Woningcorporatie KleurrijkWonen),
Marcel Verweij (wethouder gemeente Vijfheerenlanden) en
Saskia Smeenk (directeur, Stichting Samen Doen).