Sociaal Team, locatie Meerkerk – uitdagingen genoeg

Jip Horn en zijn collega’s van het Sociaal Team locatie Meerkerk ondersteunen inwoners bij problemen die zij niet zelf of met hulp van anderen kunnen overwinnen. Jip, WMO-consulent, vertelt over de situatie in Meerkerk. “Wie denkt dat het met problemen in het landelijk gebied allemaal wel los zal lopen, komt bedrogen uit”.

Jip Horn en zijn collega’s van het Sociaal Team locatie Meerkerk ondersteunen inwoners bij problemen die zij niet zelf of met hulp van anderen kunnen overwinnen. Jip, WMO-consulent, vertelt over de situatie in Meerkerk. “Wie denkt dat het met problemen in het landelijk gebied allemaal wel los zal lopen, komt bedrogen uit”.

Problemen in alle soorten en maten

Jip: “Ik kom in mijn werk in aanraking met mensen van 0 tot 100. Van mensen met WMO-vragen en GGZ-problematiek tot mensen met opvoedingsvragen en financiële problemen. Maar ook zaken als vervuiling en scheidingsproblematiek komen voorbij. Je kunt dus wel zeggen dat ik een interessante, veelzijdige baan heb. Een baan trouwens die niet alleen drukker wordt, maar ook indrukwekkender. Want we komen nogal wat schrijnende dingen tegen.”

Maatschappelijke veranderingen

“Iedereen weet ondertussen wel dat er de afgelopen jaren op het gebied van zorg veel veranderd is. Zo moeten mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en problemen zoveel mogelijk binnen het eigen netwerk oplossen. Aanvullende hulp is niet meer vanzelfsprekend; noodzaak is de norm. Het komt er dus op neer dat iedereen zelf eigenaar blijft van zijn of haar probleem - ook als het niet meer gaat. Als hulpverlener lig je in het proces van zorg wel regelmatig onder een vergrootglas, eigenaar van het probleem word je nooit.”

Samenredzaamheid

“Iedereen moet zijn probleem dus zoveel mogelijk zelf of in de eigen kring oplossen. Daarvoor is samen-zorgzaamheid en samenredzaamheid broodnodig. En dat betekent dat iedereen moet investeren in een eigen netwerk. De keerzijde van de medaille is dat samenredzaamheid ook grenzen heeft. Wij worden als Sociaal Team vaak ingeschakeld als die grenzen overschreden zijn en een netwerk dreigt om te vallen.”

Regio Meerkerk

“Mensen denken vaak dat de samenredzaamheid in een behoudende gemeente met kleinere kerkdorpen extra groot is”, vertelt Jip. “De inzetbaarheid van die omgeving is inderdaad vaak groot, maar tegelijkertijd wordt er op die omgeving ook een erg groot beroep gedaan. De spankracht van die betrokken omgeving blijkt dan ook nogal eens een valkuil te zijn. Er wordt pas aan de bel getrokken als het netwerk overbelast is en (bijna) inzakt. Vanuit de grote noodzaak die dan ontstaat, gaan wij aan de slag.”

Platteland versus stad

“Ik hoor mensen wel eens zeggen dat de problemen op het platteland vast niet zo groot zijn’, zegt Jip. Maar dat is een misvatting. We hebben hier met dezelfde zaken te maken als in de stad. Zorg, overlast, justitie, wonen, kindermishandeling en ga zo maar door. Dat het daarbij ook regelmatig gaat om echt forse problematiek blijkt wel uit het feit dat wij in het kader van de nieuwe Wet verplichte GGZ in Zederik al een aantal casussen hadden. En dat is veel.”

Druk, druk, druk

“Doordat mensen ons goed weten te vinden en er veel complexe problemen op ons af komen, werken we vaak reactief. We zien onze netwerkpartners meestal vooral rondom cases en hebben te weinig tijd voor preventie, het met elkaar uitzetten van lijnen voor de toekomst en het harmoniseren van de werkwijze met Leerdam en Vianen. Met de uitbreiding van ons team hopen we daar in de nabije toekomst meer aan toe te komen.”

Heet hangijzer

“Er moet me nog één ding van het hart”, zegt Jip. “We zien met elkaar wonen echt als voorwaarde om vooruit te komen. Maar doordat de woonmarkt volkomen op slot zit en de doorstroom dus beperkt is, kunnen we met urgente situaties nu geen kant op. Ik hoop dat de politiek voor dit landelijk probleem op de een of andere manier oplossingen vindt.” 

Vragen of contact?

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Jip Horn en zijn collega’s van het Sociaal team Meerkerk zijn te bereiken via het Sociaal Loket van de gemeente Vijfheerenlanden via 0800 - 5016