Sociaal Team – anders werken in tijden van corona

Lisa Peek is gedragswetenschapper en POH-GGZ Jeugd bij Sociaal Team Vijfheerenlanden, locatie Vianen. Ze vertelt hoe het Sociaal Team werkt sinds corona haar intrede deed.

Lisa Peek is gedragswetenschapper en POH-GGZ Jeugd bij Sociaal Team Vijfheerenlanden, locatie Vianen. Ze vertelt hoe het Sociaal Team werkt sinds corona haar intrede deed. Lisa: “We ondersteunen mensen nu niet alleen op andere manieren, de problemen waar mensen de afgelopen maanden tegenaan liepen zijn ook echt anders. Waar we het aantal aanvragen via het Sociaal Loket bijvoorbeeld in eerste instantie zagen dalen, nam het aantal praktische vragen toe en kregen we vaker te maken met huiselijk geweld.”

(Beeld)bellen

“Mensen melden zich normaal gesproken bij ons via het Sociaal Loket”, zegt Lisa. “Op basis van zo’n aanmelding zoeken we uit wie er in het specifieke geval het best hulp kan bieden. De eerste stap is vervolgens een gesprek hier op kantoor of bij de mensen thuis. Sinds corona kan dat niet meer. We voeren die eerste gesprekken en alle gesprekken die volgen nu in principe telefonisch of via beeldbellen en natuurlijk is dat wennen voor iedereen. Je mist immers het echte face-to-face contact. Toch werkt dat (beeld)bellen eigenlijk verrassend goed.”

Uitzonderingen

Waar de standaard tijdens corona telefonisch contact werd, zijn er uitzonderingen gemaakt. Lisa: “Bij bijvoorbeeld kindermishandeling of huiselijk geweld voerden we wél gesprekken op kantoor. Gelukkig waren er dan ook steeds genoeg beschermingsmiddelen als maskers en handschoenen voorradig. Bij versoepelingen van de maatregelen bekijken we op basis van de RIVM-richtlijnen steeds wat er weer kan. Inmiddels voeren we daardoor ook weer face-to-face gesprekken als dat belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind of gezin.”

Irritaties

“Dat mensen door corona opeens bijna dag en nacht op elkaars lip zaten, was één van de dingen die we gelijk merkten”, vertelt Lisa. “Er ontstonden vaker irritaties, problemen en uiteindelijk ook huiselijk geweld. Bij hele heftige (politie)meldingen wordt er dan een crisisinterventie door Veilig Thuis gedaan. In andere gevallen worden wij ingeschakeld. Bij huiselijk geweld praten we met mensen over wat er gebeurd is, wat er (nog) speelt en wat uitlokkende factoren zijn. We bedenken samen wat ieder individueel kan doen om escalatie in de toekomst te voorkomen en leggen dat vast in een veiligheidsplan. Gelukkig werkt dat goed.”

Onder vier ‘oren’

“Telefonisch contact bleek ook regelmatig problematisch te zijn toen de scholen nog dicht waren. Kinderen bewogen zich in die tijd bijna continu rondom de voeten van hun ouders. Gesprekken over problemen waren dan haast niet ‘onder vier oren’ te voeren. We hielpen mensen dan verder door bijvoorbeeld een gesprek op afstand bij de speeltuin te regelen. Als de kinderen eenmaal speelden, lukte het goed echt te praten. Sinds de scholen weer draaien, zijn deze oplossingen minder nodig. Mensen hebben nu op alle fronten meer lucht.”

Nieuw

“Al in het begin van de crisis kregen we signalen dat mensen met specifieke, vaak praktische vragen zaten”, vertelt Lisa. “Vragen over het aanbrengen van structuur in de dag en hulp bij schoolwerk bijvoorbeeld. Daarom begonnen we gelijk een laagdrempelig digitaal spreekuur voor iedereen in Vijfheerenlanden. Mensen maken er sindsdien veel gebruik van. Voor een luisterend oor, voor tips of om even te kunnen sparren. En elke versoepeling van de maatregelen roept nieuwe vragen op waar we mensen bij kunnen helpen.”

Besluit

“Inmiddels is duidelijk dat mensen zich op basis van contact tijdens ons digitaal spreekuur regelmatig bij ons aanmelden omdat ze merken dat we ze echt verder kunnen helpen. Verder blijken mensen die wat langer moeten wachten voor ze ‘aan de beurt zijn’ voor hulp het fijn te vinden als ze even kunnen sparren. We hebben daarom besloten door te gaan met het digitaal spreekuur”, zegt Lisa enthousiast. 

“Heeft u als lezer algemene vragen of wilt u meer weten over het digitaal spreekuur, neem dan gerust contact met ons op. Cliënten wijzen op ons spreekuur kan natuurlijk ook. Mensen kunnen zich voor het spreekuur aanmelden via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl (onderwerp: digitaal spreekuur) onder vermelding van hun telefoonnummer/ woonplaats. Daarnaast vermelden ze of ze dinsdag tussen 15.00 en 16:00 uur of donderdag tussen 13:00 en 14:00 uur gebeld willen worden en hoe (telefonisch contact of beeldbellen).