Resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

De gemeente voert elk jaar een cliëntervaringsonderzoek uit voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Zo is dat ook gedaan voor 2018 en 2019. De onderzoeken zijn uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Uit de resultaten bleek dat het contact met het Sociaal Loket en het Sociaal Team over de hulpvraag een score had van 80% of hoger.

De gemeente voert elk jaar een cliëntervaringsonderzoek uit voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Zo is dat ook gedaan voor 2018 en 2019. De onderzoeken zijn uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Uit de resultaten bleek dat het contact met het Sociaal Loket en het Sociaal Team over de hulpvraag een score had van 80% of hoger. 

Kwaliteit

Ook over de kwaliteit van de ondersteuning bleek men erg tevreden. De scores liggen voor zowel 2018 als 2019 rond de 90%. Verder bleek dat bij het overgrote deel van de respondenten de geboden ondersteuning daadwerkelijk effect heeft.

Aandachtspunten

Aandachtspunten die naar voren kwamen uit het onderzoek zijn de bekendheid van de cliëntondersteuning en de snelheid waarmee een cliënt geholpen wordt. 

Ondanks dat in de folder van het Sociaal Team Vijfheerenlanden informatie is opgenomen over de cliëntondersteuning, blijft het lastig deze onafhankelijke ondersteuner meer bekendheid te geven. Hier gaan we aandacht aan besteden en hopelijk gaat dit leiden tot optimaal gebruik van deze vorm van ondersteuning. 

Wat betreft de wachttijden is er voortdurend aandacht om deze zo kort mogelijk te houden. Het is echter van veel factoren afhankelijk. Ook dit punt heeft onze aandacht en wordt opgepakt.