Regionale Backoffice Lekstroom: samen sterker

Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein én Vijfheerenlanden. Die vijf gemeenten werken binnen de Lekstroom samen op het gebied van het Sociaal Domein. Met elkaar regelen ze in de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) de inkoop en administratie van de jeugdhulp en de Wmo.

Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein én Vijfheerenlanden. Die vijf gemeenten werken binnen de Lekstroom samen op het gebied van het Sociaal Domein. Met elkaar regelen ze in de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) de inkoop en administratie van de jeugdhulp en de Wmo. Hanneke Bekkering, accounthouder Sociaal Domein bij de RBL, vertelt meer over het samenwerkingsverband.

Samenwerken

Hanneke: “We werken binnen de RBL op basis van door de gemeenten gemaakte afspraken aan de inkoop en administratie van de jeugdhulp en de Wmo. We zijn dus geen aparte, losstaande organisatie. Voor ons werk is overleg en uitwisseling met de beleidsmedewerkers jeugd en Wmo van de verschillende gemeenten cruciaal. Daarom zitten we eens in de twee of drie weken met elkaar om de tafel. Voor Vijfheerenlanden, vanaf januari 2019 onderdeel van de samenwerking, doen we de inkoop en administratie Jeugdhulp maar geen Wmo. Ik moet zeggen dat de samenwerking vanaf het begin heel plezierig en soepel loopt.”

Taken

“De Regio Lekstroom heeft momenteel ruim 300 gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en 100 gecontracteerde aanbieders van Wmo hulp”, vertelt Hanneke. “Om gemaakte afspraken goed te kunnen bewaken, zijn er structurele gesprekken met grote aanbieders en signaal gestuurde gesprekken met kleine aanbieders. We gaan het gesprek aan als er vanuit gemeenten signalen zijn van bijvoorbeeld wachtlijsten of achterstanden in declareren. En natuurlijk houden we gemeentebesturen via beleidsmedewerkers zo goed mogelijk op de hoogte van wat er speelt. Als een aanbieder bijvoorbeeld financiële problemen heeft, willen we niet dat de bestuurders dat uit de krant moeten vernemen.”

Vragen en signalen

“Gelukkig hebben we regelmatig contact met de sociaal teams, teamleiders en beleidsmedewerkers van de gemeenten”, vertelt Hanneke enthousiast. “Het is belangrijk dat we vragen, problemen en signalen goed met elkaar delen. Als aanbieders zich bijvoorbeeld in gemeente A niet aan afspraken houden en we vanuit andere gemeenten soortgelijke signalen krijgen, herkennen we patronen en kunnen we ingrijpen. We koppelen het resultaat van het overleg met de gecontracteerde partijen terug naar de gemeenten. Ook als het om problemen gaat die moeilijker oplosbaar zijn.”

Voordelen

“Het samenwerkingsverband heeft wat mij betreft echt grote voordelen. Door de omvang van de RBL zijn we bijvoorbeeld veel minder kwetsbaar als het gaat om ziekteverzuim of vakanties. Verder maakt de grootte van de organisatie het mogelijk investeringen te doen die voor afzonderlijke gemeenten niet te dragen zouden zijn. Ik doel dan bijvoorbeeld op de recente ontwikkeling van een dashboard. Dat dashboard maakt het mogelijk snel en accuraat actuele cijfers aan te leveren.”

Nadelen?

Een nadeel van het samenwerkingsverband zou kunnen zijn dat de afstand groter is en dat je elkaar daardoor (nog) niet zo goed kent. Hanneke: “We zitten in Houten en dus loop je vanuit Vijfheerenlanden niet zomaar even binnen met een vraag – daar zijn we ons goed van bewust. Om die reden investeren we tijd en energie in kortere lijnen en richten we ons expliciet op samenwerking en elkaar leren kennen. En daarom ook zitten we regelmatig een dagdeel op een andere locatie. In maart komen we bijvoorbeeld naar locatie Meerkerk toe. Zo laten we niet alleen zien dat we er zijn, maar ook dat we altijd bereid zijn naar de gemeenten toe te komen.”

Vragen of contact?

Ook Hannekes collega Linda Pellikaan is accounthouder Sociaal Domein bij de RBL. Hanneke en Linda zijn nu nog samen verantwoordelijk voor jeugd en Wmo. In de toekomst richt Linda zich meer specifiek op contracten, signalen en vragen op het gebied van de jeugdhulp. Hanneke doet hetzelfde op het gebied van de Wmo. 
Natuurlijk kunt u hen allebei benaderen voor meer informatie of met vragen en signalen via Hanneke.bekkering@regiolekstroom.nl, 06 - 5005 3601 of Linda.pellikaan@regiolekstroom.nl, 06 - 5005 3592.