Ontwikkeling woningen Stichting MUS

Gemeente Vijfheerenlanden, stichting MUS (Maatschappelijk Uniek Sociaal), MZ Vastgoed BV en Christina Noppe van Huisartsenpraktijk De Wiel ondertekenden in januari een intentieverklaring voor de ontwikkeling van vrije sectorappartementen, gezondheidscentrum en woningen voor MUS in Leerdam.

Gemeente Vijfheerenlanden, stichting MUS (Maatschappelijk Uniek Sociaal), MZ Vastgoed BV en Christina Noppe van Huisartsenpraktijk De Wiel ondertekenden in januari een intentieverklaring voor de ontwikkeling van vrije sectorappartementen, gezondheidscentrum en woningen voor MUS in Leerdam.

MUS is opgericht door enthousiaste ouders die samen met inwoners in Leerdam een woonvoorziening willen realiseren voor jongeren met een beperking die met ondersteuning zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Zij doen dit omdat iedereen een plek verdient waar hij of zij op een veilige manier in zijn eigen omgeving kan wonen, ongeacht de ondersteuningsvraag.

Steun van de gemeente

Stichting MUS is in september 2018 uitgeroepen tot het beste sociale idee van Leerdam. Gemeente Vijfheerenlanden stimuleert bewonersinitiatieven en heeft Stichting MUS destijds subsidie verstrekt om begeleiding in te huren om MUS te realiseren. We zijn enorm blij met dit nieuwe initiatief van deze ouders en dankzij de goede samenwerking wordt huisvesting nu echt gerealiseerd en verder vorm gegeven, aldus wethouder Marcel Verweij.

Locatie

Als ouders vonden wij dat er onvoldoende passende oplossingen zijn in Leerdam. Dat heeft ons gemotiveerd om samen met mensen uit Leerdam en omgeving op een creatieve en aansprekende wijze een passende woonvorm te creëren. MUS staat inmiddels, maar een locatie was nog niet gevonden. Een locatie midden in de gemeente, midden in de samenleving. Op een plek dichtbij het eigen sociale netwerk en dichtbij voorzieningen als winkels en sportverenigingen. Waar je anderen kunt ontmoeten als je dat wilt, waar wonen centraal staat en de zorg die je nodig hebt zelf kunt bepalen. Dat hebben we nu gevonden in De Broekgraaf in Leerdam, aldus Johan Boonekamp, voorzitter van Stichting MUS.

Op de website van MUS kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief en als er vragen zijn schroom dan niet om een mailtje te sturen via info@stichtingmus.nl.