Naar een faciliterende, coachende gemeente

Diana Piek werkt vanaf 15 juni als netwerkmanager binnen de gemeente Vijfheerenlanden. In die hybridefunctie is ze zowel manager als netwerker voor de teams sociaal beleid en wijkambassadeurs. Vol energie en motivatie gaat Diana samen met haar teams en met meer dan 13 jaar ervaring binnen het sociaal domein toewerken naar een inclusie maatschappij.

Diana Piek werkt vanaf 15 juni als netwerkmanager binnen de gemeente Vijfheerenlanden. In die hybridefunctie is ze zowel manager als netwerker voor de teams sociaal beleid en wijkambassadeurs. Vol energie en motivatie gaat Diana samen met haar teams en met meer dan 13 jaar ervaring binnen het sociaal domein toewerken naar een inclusie maatschappij. In dit artikel vertelt ze graag over de ins en outs van de weg naar die stip op de horizon.

Van oud naar nieuw

“Bij bijna alle fusiegemeenten ligt de nadruk na de fusie vooral op de harmonisatie van processen. Verder maken gemeenten vaak beleid voordat ze bewoners bevragen op hun wensen. Die twee items maken je als gemeente wel erg intern gericht”, vertelt Diana. “Het is nu de opgave meer van buiten naar binnen te gaan werken. De stip op de horizon is wijkgericht te werken en buurtschappen zodanig te versterken dat iedereen zich senang voelt in zijn of haar woonomgeving. De basis voor deze stap ligt vast in de sociaal maatschappelijke agenda. Die gaat uit van de transformatie naar een inclusiemaatschappij.”

Bewoners centraal

“In mijn beleving is het cruciaal dat we ons realiseren dat het geld dat in het Sociaal Domein omgaat – ongeveer een derde van de begroting – geld van onze inwoners is. Wij moeten er dus primair voor zorgen dat dat geld goed en zorgvuldig besteed wordt. Dat is ons bestaansrecht. Het primaire doel van ons handelen moet dus, naast een sluitende begroting, het burgerbelang zijn. En dat vraagt om creatief denken en handelen, uiteraard gekoppeld aan haalbaarheid. Persoonlijk vind ik het heel belangrijk daar regelmatig bij stil te staan.”

Focus

Diana: “We leggen de focus de komende jaren dan ook op gedeeld burgerschap. We gaan sturen op vragen en wensen en op welzijn en gezondheid in de leefomgeving. Dat betekent dat we wijk- en buurtgericht gaan werken en participatie actief stimuleren. We organiseren bijeenkomsten die belangen boven tafel moeten krijgen en voeren als gelijkwaardige partners gesprekken met inwoners en netwerkpartners. Op basis van de resultaten daarvan maken we de vertaalslag naar beleid en wordt 1+1 meer dan 2. Ik vind het enorm uitdagend daarmee aan de slag te gaan en de teams daarin goed mee te nemen.”

Communiceren

“Als we meer van buiten naar binnen gaan werken, is communicatie cruciaal”, zegt Diana. “Alles begint natuurlijk met onze fysieke, digitale en mentale vindbaarheid. Daarna is het de bedoeling creatief en laagdrempelig met elkaar en met ‘buiten’ aan de slag te gaan. Door dat wat flitsender, met meer flair te doen, krijgen we beter zicht op alle verschillende belangen. Want ondanks de lokale verschillen zijn we één. Een mooie, veelkleurige gemeente.”

Met elkaar

“Met elkaar werken we gaandeweg toe naar een gemeente die faciliteert en coacht. Naar een betrouwbare gemeente die inhaakt op gezamenlijke wensen en belangen. In het proces naar die stip op de horizon wil ik iedereen mee kunnen nemen. Ik ben zelf dan wel relatief ongeduldig, maar zorg ervoor dat we niet ieder voor zich naar die stip op de horizon zullen rennen. We werken expliciet samen aan dat nieuw ‘werkgen’ en nemen daar de tijd voor.”

Koers

Diana: “Ik heb de gemeente Vijfheerenlanden inmiddels leren kennen als een bevlogen en ambitieuze gemeente. Binnen die gemeente gaan we met elkaar een duidelijke koers volgen. Met oog voor elkaar, met iedereen binnenboord en met de blik naar buiten. En als dan iemand dan even de richting kwijt is of vragen heeft, nodig ik hem of haar van harte uit me even een mailtje te sturen. Samen zetten we de boel dan weer op de rit. Ik ben altijd bereikbaar via d.piek@vijfheerenlanden.nl.”