Mantelzorgwaardering in een nieuw jasje

Vanaf 2021 worden alle mantelzorgers in onze gemeente niet alleen rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november) gewaardeerd, maar op meerdere momenten door het jaar heen.

De gemeente waardeert haar mantelzorgers voor de zorg die zij geven aan een naaste. Mantelzorg VHL (onderdeel van Welzijn Vianen en SamenDoen) voert de procedure rond de Mantelzorgwaardering uit voor de gemeente. Vanaf 2021 worden alle mantelzorgers in onze gemeente niet alleen rondom de Dag van de Mantelzorg (10 november) gewaardeerd, maar op meerdere momenten door het jaar heen. Met verschillende waarderingsacties, ontspannen uitjes, bonnen, etc. veelal georganiseerd in samenwerking met lokale ondernemers.

Verruiming van de voorwaarden 

Ook de voorwaarden veranderen. Meerdere mantelzorgers rondom één zorgvrager komen in aanmerking en ook mantelzorgers die minder dan 8 uur per week en korter dan 3 maanden zorgen komen in aanmerking. De zorgvrager woont in de gemeente Vijfheerenlanden.

Voordelen van de nieuwe vorm van waarderen

Door de nieuwe opzet worden meer mantelzorgers gewaardeerd en kan er ingezet worden op het voorkomen van overbelasting. Ook komen mantelzorgers eerder in beeld en kunnen daardoor eerder door de omgeving en professionals worden geholpen. 

Inschrijven als mantelzorger

Ondersteunt u een partner, kind of ander familielid, vriend(in) of buur? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers zorgen vaak voor een langere tijd en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een ziekte, een fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperking of een hoge leeftijd. Wilt u in aanmerking komen voor de waardering? Schrijf u dan in als mantelzorger. U wordt dan op de hoogte gehouden van het ondersteuningsaanbod en de diverse blijken van waardering. Inschrijven kan digitaal via het formulier op www.samendoen. Beschikt u niet over digitale mogelijkheden of wilt u hulp bij het invullen? Bel dan op maandag, dinsdag of donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur naar 0345 - 637 363. 

Al aangemeld als mantelzorger

Mantelzorgers die een brief hebben ontvangen van Mantelzorg VHL over de nieuwe vorm van waarderen, hoeven niets te doen. Hun gegevens zijn bekend en zij komen automatisch in aanmerking voor de nieuwe vorm van waarderen.