Handleiding 'eigen Stek, eigen Toekomst'

Handleiding 'eigen Stek, eigen Toekomst' voor huisvesting en ondersteuning voor jongeren na jeugdzorg. Jongeren die achttien jaar worden en uitstromen uit de specialistische jeugdzorg verdienen een ‘eigen thuis’

Jongeren die achttien jaar worden en uitstromen uit de specialistische jeugdzorg verdienen een ‘eigen thuis’. Naast het in sommige gevallen letterlijk ontbreken van een dak boven je hoofd, ontbreekt het zonder huis ook aan een thuishaven, persoonlijke (familie-)relaties en bindingen met anderen. Juist deze jongeren verdienen perspectief, rust en een vaste, veilige plek.

Met de Handleiding eigen Stek, eigen Toekomst is er nu een praktische leidraad met achtergronden, tips & tricks, stappenplannen, uitstroomprofielen en best practices. Alles gebaseerd op ervaringen van jongeren, adviseurs, jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en projectleiders uit de dagelijkse praktijk binnen de weerbarstige wereld van het sociaal domein.

De handleiding is te raadplegen op de website van Zorg voor de Jeugd.