Samen Doen en Welzijn Vianen: Inwoners goed ondersteunen – ook in tijden van Corona

Samen Doen en Welzijn Vianen ondersteunen met elkaar de inwoners van Vijfheerenlanden. Simone Visser (Welzijn Vianen) en Lenneke Manschot (Samen Doen) vertellen wat ze – binnen hun organisatie, met de vele vrijwilligers – zoal doen om ervoor te zorgen dat inwoners ook in tijden van corona zo goed mogelijk ondersteund blijven.

Samen Doen en Welzijn Vianen ondersteunen met elkaar de inwoners van Vijfheerenlanden. Simone Visser (Welzijn Vianen) en Lenneke Manschot (Samen Doen) vertellen wat ze – binnen hun organisatie, met de vele vrijwilligers – zoal doen om ervoor te zorgen dat inwoners ook in tijden van corona zo goed mogelijk ondersteund blijven.

Twee organisaties, één doel

“Samen Doen en Welzijn Vianen hebben hetzelfde doel”, vertelt Lenneke. “We ondersteunen kwetsbare inwoners waar dat nodig is.” Simone: “We werken allebei met veel vrijwilligers en hebben met elkaar de flexibiliteit om ook in tijden van corona op heel veel gebieden hulp te bieden. En natuurlijk gaat dat verder dan alleen onze telefoonlijnen gedurende de hele week open te zetten om vraag en aanbod te kunnen koppelen.”

Vliegende start

“Toen corona nog maar net vat kreeg op onze maatschappij, communiceerden we vooral met onze cliënten over wat er wel en niet doorging. Maar toen duidelijk werd dat dit iets van de lange adem zou worden, zijn we ons gelijk gaan richten op het anders organiseren van onze reguliere contacten en op het voor het voetlicht brengen van hoe we hulp nu vormgeven”, zegt Simone. Lenneke vult aan: “We schakelden eerst onze telefoonlijnen de hele week door naar sociaal werkers, adviseurs of vrijwilligers die mensen met vragen kunnen doorverwijzen en waar nodig zelf vragen kunnen oppakken. Daarnaast zorgden we ervoor dat we zo snel mogelijk goed, breed en veilig digitaal aan de slag konden. Dat was allemaal binnen twee weken operationeel. 

Veranderingen

“Natuurlijk is er veel veranderd”, vertelt Simone. “Activiteiten als bingo en gym gaan natuurlijk niet meer door, maar onze welzijnscoaches kunnen hun cliënten bijvoorbeeld ook niet langer fysiek bezoeken. En onze PlusBussen? Die rijden alleen nog maar voor medisch noodzakelijke afspraken. Een deel van onze vrijwilligers belt de mensen die al bij ons bekend waren daarom nu actief om de vinger aan de pols te houden. Verder houden onze welzijnscoaches telefonisch of digitaal contact met hun cliënten en proberen vrijwilligers in de wijkwinkel mensen telefonisch of online bij hun administratieve vragen te helpen.” Lenneke: “Gelukkig merk ik op mijn belrondes dat ons netwerk er ook goed in slaagt hun cliënten te bereiken. We worden blijkbaar allemaal flexibeler en denken steeds beter buiten kaders. Dat helpt enorm.”

Meer aanbod dan vraag

Lenneke vertelt verder dat ze bijvoorbeeld een oproep plaatste voor bezorgvrijwilligers toen de Voedselbank hun pakketten niet meer vanuit de winkel mocht uitgeven. “De dag erna waren er al genoeg vrijwilligers die aan huis konden bezorgen. Dat is tekenend voor de situatie: we hebben sinds corona veel meer hulpaanbod dan normaal. En de vraag is juist eerder wat lager doordat mensen nu wat meer naar elkaar omzien.” Simone en Lenneke hopen natuurlijk dat ze het grotere aanbod aan vrijwilligers vast kunnen houden. Simone: “Daarom houden we contact met al onze vrijwilligers. We vragen ze nadrukkelijk of we ze ook nog mogen benaderen als de crisis voorbij is. Want ook dan kunnen we hun hulp goed gebruiken.”

Onder de radar

Jammer genoeg, zo leert de ervaring van Lenneke en Simone, vinden veel mensen het ook nu nog moeilijk om hulp te vragen. Daarom proberen ze ook diegenen te bereiken die zorg mijden, die denken dat hun vraag niet belangrijk genoeg is of die nog geen toegang tot digitale middelen hebben. Ze gebruiken daar bijvoorbeeld de krant voor. En ansichtkaarten waarop vrijwilligers kunnen aankruisen waar ze mensen uit hun omgeving zoal mee kunnen helpen. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld een speciaal gemaakt informatieboekje met tips en landelijke en lokale contactmogelijkheden verspreid. Ook via netwerkpartners als de thuiszorg en in de pakketten van de voedselbank. Simone en Lenneke: “Zo bedenken we ook samen met onze netwerkpartners creatieve oplossingen.”

Ondersteuningsvragen?

Lenneke en Simone: “Komt u in uw werk mensen tegen die hulp nodig hebben of die moeite hebben de juiste weg te vinden? Verwijs ze gerust naar onze algemene telefoonnummers en websites. We zijn er klaar voor en hebben capaciteit genoeg.”
Samen Doen: 0345 - 637 363 / info@samendoen.expert / samendoen.expert
Welzijn Vianen: 0347 - 374 097 / info@welzijnvianen.nl / welzijnvianen.nl