Buurtpreventie gemeente Vijfheerenlanden

Onze gemeente heeft veel wijken en buurten met een eigen karakter. We doen onze uiterste best om onze omgeving schoon, heel en veilig te houden. Dit doen we samen met partners zoals bijvoorbeeld de politie, reinigingsdienst Waardlanden en het jeugd- en jongerenwerk. Maar voor een belangrijk deel worden we ondersteund door onze inwoners en ondernemers zelf.

Onze gemeente heeft veel wijken en buurten met een eigen karakter. We doen onze uiterste best om onze omgeving schoon, heel en veilig te houden. Dit doen we samen met partners zoals bijvoorbeeld de politie, reinigingsdienst Waardlanden en het jeugd- en jongerenwerk. Maar voor een belangrijk deel worden we ondersteund door onze inwoners en ondernemers zelf. Bijvoorbeeld door op vrijwillige basis deel te nemen aan diverse vormen van buurtpreventie. Buurtpreventie helpt een actieve bijdrage te leveren aan de veiligheid in uw eigen leefomgeving.  

Soorten buurtpreventie

Binnen onze gemeente kennen we op dit moment de volgende vormen van buurtpreventie:

Burgernet

Burgernet is een netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven. Dit netwerk kan ingezet worden door politie en gemeentes bij onder andere vermissing of woninginbraak. Download de app of meld u aan op burgernet.nl

Digitale buurtpreventie

Whatsapp Buurtpreventie is er voor iedereen die zijn buurt veiliger wil maken. In de gemeente Vijfheerenlanden zijn diverse WhatsApp-groepen. Wilt u weten of er in uw wijk een actieve Whatsapp groep is of zelf een groep aanmaken? Kijk op wabp.nl voor meer informatie.

Buurtpreventieteams

Een buurtpreventieteam bestaat uit bewoners die op straat toezicht houden in een bepaald gedeelte van onze gemeente. Hierbij zetten zij zich in voor de veiligheid van hun omgeving. Dit doen ze door gezamenlijk door het gebied te lopen. Ze zijn de extra oren en ogen van de gemeente en politie. Deelnemers aan buurtpreventieteams spreken personen eerder aan en zijn aanspreekbaar om informatie mee te delen. Als ze tijdens het lopen onveilige situaties tegenkomen dan melden ze die bij de gemeente en/of de politie. Deelnemers van deze teams moeten een Verklaring Omtrent Gedrag hebben.

Meer informatie en aanmelden

Bekijk onze pagina Buurtpreventie voor meer informatie. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor een van de mogelijkheden stuur dan een e-mail naar buurtpreventie@vijfheerenlanden.nl.