Beschikbare ondersteuning in de gemeente Vijfheerenlanden

Een overzicht van de beschikbare ondersteuning in onze gemeente.

Een overzicht van de beschikbare ondersteuning in onze gemeente.

Sociaal Loket en Sociaal team

Het Sociaal Loket is volgens de normale tijden telefonisch bereikbaar tussen 09.00 - 12.30 uur via 0800 - 5016 of via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl. Het Sociaal Team is ook paraat, maar dan alleen telefonisch. Zij leggen nu tijdelijk geen huisbezoeken af. 

Huishoudelijke Ondersteuning

De Huishoudelijke Ondersteuning blijft doorgaan en volgt de richtlijnen van het RIVM. Wanneer een cliënt of iemand uit dat gezin verkouden is dan dient contact te worden opgenomen met de betreffende zorgaanbieder.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding vindt zoveel mogelijk telefonisch plaats. In crisissituaties zijn uitzonderingen hierop mogelijk.

Dagbesteding/dagopvang of arbeidsmatige activering

Dagbesteding of arbeidsmatige activering in groepen is gestopt. De zorgaanbieders proberen vaak wel een alternatief aanbod aan te bieden. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de zorgaanbieder.

Clientondersteuning

De cliëntondersteuning vanuit MEE loopt gewoon door. Zij zijn bereikbaar voor vragen of een luisterend oor zowel telefonisch en per mail via 030 - 2642 200 of info@mee-ugv.nl.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers hebben het nu vaak extra zwaar. De mantelzorgondersteuners van de welzijnsorganisaties van de gemeente geven hen tips en ondersteuning. Ze zijn bereikbaar via 0345 - 637 363 (SamenDoen) of 0347 - 374 097(Welzijn Vianen). 

Praktische hulp

Lukt het niet om praktische hulp te vinden? Bijvoorbeeld om boodschappen te doen of de hond uit te laten? Mensen binnen onze gemeente ondersteunen elkaar graag, zeker nu. Veel hulpaanbod is te vinden op Vianenvoorelkaar.nl. Voor Leerdam en Zederik kan contact worden opgenomen met SamenDoen via 0345 - 637 363. Ook via de Facebookpagina Coronahulp Vianen kunt u veel hulpaanbod vinden. 

Een luisterend oor

Voor mensen die een luisterend oor zoeken is onder meer de Luisterlijn beschikbaar 0900 - 0767 (dag en nacht). Ook de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) kan gebeld worden en beantwoordt vragen of biedt een praatje aan. Zij zijn bereikbaar op 0348 - 466 666 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

Buurtbemiddeling 

Hoe ga je met elkaar om nu meer mensen thuis zijn? Hoe voorkom je irritaties en wat kun je doen als je er samen niet uitkomt?

  • Tips voor mensen om een ruzie zelf op te lossen, zijn te vinden op www.welzijnvianen.nl/buurtbemiddeling
  • Ook kan er telefonisch contact worden opgenomen met Buurtbemiddeling, voor een luisterend oor en advies, of bijvoorbeeld voor mensen die de buren een brief willen schrijven en ondersteuning nodig hebben. Bellen kan naar Buurtbemiddeling: Jette Bertels 06 - 4792 0229 of Carla Roorda 06 - 2043 3626.
Digitale vaardigheid

Mensen die niet zo digitaal vaardig zijn en hulp nodig hebben, kunnen bellen naar onze welzijnsorganisaties. Zij kunnen mogelijk verder helpen. Welzijn Vianen: 0347 - 374097 / SamenDoen (voor Leerdam en Zederik): 0345 - 637 363

Belastingaangifte

Om uitstel van belastingaangifte aan te vragen en voor andere administratieve en financiële vragen kunnen mensen in deze tijd telefonisch terecht bij:

  • Wijkwinkel Welzijn Vianen, 0347 - 344 365. Ook kunnen zij nog steeds helpen met het doen van Leergeld- en Voedselbankaanvragen en aanvragen van gemeentelijke regelingen of het uitleggen van lastige brieven
  • SamenDoen, 0345 - 637 363. Zij kunnen mensen in contact brengen met deskundigen.
Tot slot: hulp aanbieden?

Graag natuurlijk!
Voor Vianen e.o. kan dit via Vianenvoorelkaar.nl. Op dit platform bundelen de hulpvragen en -aanbod voor mensen die in Vianen en omgeving wonen.
Voor Leerdam en Zederik kunnen mensen contact opnemen met SamenDoen via mkats@samendoen.expert of 06 - 1936 3190 

Inwonersinitiatieven

Mooi om te zien dat inwoners en vrijwilligersorganisaties uit onze gemeente van alles spontaan organiseren om anderen te helpen. Meestal lukt dit prima en is hierbij geen ondersteuning van de gemeente nodig. Voor wat grotere initiatieven is extra subsidie van de gemeente misschien heel welkom omdat het initiatief anders niet van de grond komt. Dan is er de mogelijkheid om subsidie aan te vragen via de regeling inwonersinitiatieven.