Bedragen en tarieven Wmo en Gehandicaptenparkeerkaart

De verordening en de regels voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wijzigen vanaf 1 januari 2022. Daarnaast is ook de eigen bijdrage voor een gehandicaptenparkeerkaart gewijzigd.

De verordening en de regels voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wijzigen vanaf 1 januari 2022. Daarnaast is ook de eigen bijdrage voor een gehandicaptenparkeerkaart gewijzigd.

Wijzigingen voor de Wmo

  • De ritbijdrage voor het collectief Wmo-vervoer van de Regiotaxi is verhoogd van €0,24 naar €0,27 per kilometer
  • Het instaptarief is verhoogd van € 0,96 naar €1,08

Wijzigingen eigen bijdrage gehandicaptenparkeerkaart

De eigen bijdrage (legeskosten) voor een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart:

  • met medisch onderzoek is €210,00
  • zonder medisch onderzoek is €30,00 (denk hierbij aan een verlenging als een medisch onderzoek niet nodig is, maar ook bij een nieuwe pas na diefstal of verlies)