Langdurige klachten na Covid-19?

Een revalidatietraject kan bij deze klachten van meerwaarde zijn om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken.

De langdurige nasleep van corona is een onderbelicht probleem en treft vooral 20-60 jarigen. Zij kunnen ingrijpende klachten ervaren zoals: vermoeidheid, spierzwakte, moeite met het geheugen, concentratie, omgaan met prikkels en onbedoelde gewichtsafname (of juist toename). Uit onderzoek blijkt dat fysiotherapeuten minstens 28.000 gevallen onder behandeling hebben. Huisartsenvereniging NHG schat het aantal tot nu toe op 40.000, en dan moeten de mensen uit de tweede golf grotendeels nog komen. In een artikel uit de krant kun je de interviews lezen met 3 jonge, sportieve, voorheen perfect gezonde mensen wiens leven hierdoor op zijn kop staat.

Lokale aandacht

Een revalidatietraject kan bij deze klachten van grote meerwaarde zijn om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Bij Praktijk de Wiel wordt u behandeld door een multidisciplinair team wat bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten en een diëtist. Zo is er naast het opbouwen van conditie en kracht, ook aandacht voor extreme vermoeidheid, voeding, energieverdeling, ademhalingsoefeningen en mentale aspecten. Met een verwijzing van de huisarts én deelname aan landelijk onderzoek over het effect van de revalidatie bij Covid-19 kunt u een beroep doen op een ruime vergoeding uit de basisverzekering voor deze 'herstelzorg'. Zie meer informatie op de website van Praktijk de Wiel.