Protocol veilig zwemmen

Onderstaand protocol is opgesteld aan de hand van de maatregelen van het RIVM en de richtlijnen van het protocol veilig zwemmen. Wij zijn genoodzaakt ons aan deze voorschriften te houden en zijn verplicht mensen aan te spreken wanneer deze zich hier niet aan houden. Indien mensen weigeren hieraan mee te werken mogen wij deze de toegang tot onze locatie weigeren.

Dit protocol is opgesteld in het belang van onze bezoekers en medewerkers, rekening houdend met het feit dat onze locatie veilig moet zijn. Wij verzoeken een ieder onderstaande maatregelen uit te voeren en te handhaven.

Helsdingen Sport en Cultuur zal op een verantwoorde en veilige manier geopend zijn, waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met de 1,5 meter samenleving. Uiteraard ligt hier ook een stukje verantwoording bij onze bezoekers. Wij doen het met elkaar. 

Doelstelling

Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid. Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen op een veilige manier gebruik te maken van onze (zwem)faciliteiten.

Capaciteit

Helsdingen Sport en Cultuur beschikt over twee zwembaden:

 • Doelgroepenbad : afmeting bassin is 15 x 10 = 150m2
 • Wedstrijdbad : afmeting bassin is 25 x 15,7 = 392,5 m2

Beide baden zijn geschikt voor alle activiteiten.

Tijdens de activiteiten is normaal contact toegestaan voor alle leeftijden. Direct na de activiteit dient de 1,5 meter norm weer in acht te worden genomen voor volwassenen onderling en jongeren van 13 tot 18 jaar ten opzichte van volwassenen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot volwassenen en jongeren.

Tijdens het banenzwemmen zwemmen we in rondjes. Inhalen is toegestaan, opzwemmen niet.

1,5 meter afstand

Volwassenen (18 jaar en ouder) zijn verplicht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. uitzonderingen zijn volwassenen uit het eigen huishouden (woonachtig op hetzelfde adres)

Zwemles

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Onze lesdocenten kunnen dus op de reguliere manier de kinderen lesgeven. Bij jongeren tussen de 13 en 18 jaar en volwassenen wordt deze afstand wel gehandhaafd. Lesdocent en zwemlesouders houden 1,5 meter afstand van elkaar.

Kijkles

De kijklessen zijn voorlopig stopgezet. 

Zwemlesouders

Wij verzoeken ouders tijdens de zwemles alleen te komen (1 begeleider per kind). 

Wachtruimte

Er is geen wachtruimte, ouders worden verzocht buiten te wachten tijdens de zwemles. Wij verzoeken onze bezoekers niet langer te blijven dan noodzakelijk.

Omkleden

Voor een vlotte doorstroom in de kleedcabines vragen wij de ouders om de kinderen thuis de zwemkleding aan te trekken. 

Wachten met les

Ouders die nog geen gebruik maken van de zwemles vanwege het coronavirus zullen wij geen kosten in rekening brengen. Zij kunnen op een later tijdstip weer gebruik maken van onze faciliteiten.

Activiteiten

Omkleden

De bezoekers wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van de wisselcabines en niet van de groepskleedkamers. Kleding dient opgeborgen te worden in een kluisje en mag niet achtergelaten te worden in de cabine.

Reserveren

Om deel te kunnen nemen aan één van onze doelgroepactiviteiten is vooraf reserveren verplicht! Dit kan online via ons reserveringssysteem. 

Brononderzoek

Vanwege het feit dat mensen die willen deelnemen aan onze activiteiten vooraf moeten reserveren zijn de persoonlijke gegevens bij ons bekend. Bovendien zijn deze bezoekers vaak in het bezit van een meerbadenkaart (abonnement). Deelnemers die een los kaartje kopen moeten een registratieformulier invullen of de QR scannen. Deze informatie wordt 14 dagen bewaard en daarna vernietigd. De verenigingen die gebruik maken van ons zwembad zijn zelf verantwoordelijk voor het registreren van hun bezoekers voor het brononderzoek van de GGD.

Veiligheid en Hygiëne

Bij de receptie staat een zuil met desinfecterende handgel. Ook bij de entree van de horeca staat handgel. Deze dient ten alle tijden te worden gebruikt bij binnenkomst. 

Voor wat betreft de eigen hygiëne hanteren wij de regels van het RIVM:

 • was regelmatig uw handen (minstens 20 seconden)
 • hoest of nies in uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • schud geen handen
 • houdt 1,5 meter afstand (uitzonderingen; zie blok 1,5 meter)
 • vermijd aanraking van het gezicht

Blijf thuis bij de volgende klachten:

 • neusverkoudheid
 • loopneus
 • niezen
 • keelpijn
 • hoesten
 • verhoging boven de 38 graden Celsius
 • wanneer gezinslid koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid heeft

Blijf ook thuis als iemand van uw huishouden koorts heeft en/ of benauwdheidsklachten of positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD). Blijf thuis als u het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.

 • Ga direct naar huis als er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Was de handen met water en zeep als uw handen mogelijk besmet zijn door aanraking met objecten waar veel mensen aanzitten (deurknop, pinapparaat etc.)
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek uw handen met zeep of desinfectant
 • Verlaat na het zwemmen zo spoedig mogelijk de accommodatie
Receptie

Voor de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers hangt er bij de receptie een plexiglas plaat. Medewerkers mogen zelf kiezen of zij met handschoenen aan willen werken. Wij verzoeken iedereen contactloos of via een incasso te betalen.

Horeca

De horeca is geopend tot 22:00 uur.

Personeel

Ook voor ons personeel hanteren wij de regels van het RIVM:

 • was regelmatig je handen (minstens 20 seconden) 
 • hoest of nies in je elleboog 
 • gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg 
 • schud geen handen 
 • houdt 1,5 meter afstand (uitzonderingen, zie blok 1,5 meter)
 • vermijd aanraking van het gezicht

Zij blijven thuis bij de volgende klachten:

 • neusverkoudheid
 • loopneus
 • niezen
 • keelpijn
 • hoesten
 • verhoging tot 38 graden Celsius
 • wanneer gezinslid koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid heeft

Onze personeelsleden blijven ook thuis als iemand van hun huishouden koorts heeft en/ of benauwdheidsklachten.

Werkzaamheden waarvoor de medewerkers niet noodzakelijk op locatie moeten zijn worden thuis gedaan.

Communicatie

Dit protocol is te allen tijde na te lezen op onze website of na te vragen bij de receptie. Check deze regelmatig in verband met wijzigingen.

Wij volgen de maatregelen van de overheid en de richtlijnen van het RIVM. Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar de volgende websites;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
 

Handhaving

Dit protocol is opgesteld aan de hand van de maatregelen van het RIVM en de richtlijnen van het protocol veilig zwemmen. Wij zijn genoodzaakt ons aan deze voorschriften te houden en zijn verplicht mensen aan te spreken wanneer deze zich hier niet aan houden. Indien mensen weigeren hieraan mee te werken mogen wij deze de toegang tot onze locatie weigeren.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie. Een situatie waar onze medewerkers ook niet om gevraagd hebben. Mochten zij u aanspreken op het feit dat u de regels niet naleeft probeer dan op een rustige manier in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen.