Protocol banen- en doelgroepenzwemmen

In verband met de corona-maatregelen en de nieuwe openstelling van het zwembad hanteren wij dit protocol.

Algemeen

Tijdens de persconferentie op woensdag 6 mei 2020 zijn er door het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. In het kabinetsplan staat ook dat buiten- en binnenzwembaden open mogen. Helsdingen Sport en Cultuur zal op een verantwoorden en veilige manier geopend zijn, waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met de 1,5 meter samenleving. Uiteraard ligt hier ook een stukje verantwoording bij onze bezoekers. Wij doen het met elkaar. 

Start 

Op maandag 11 mei om 12:00 uur heeft Helsdingen Sport en Cultuur haar deuren weer geopend na een sluiting van 8 weken.

Doelstelling van heropenen 

Zwemmen is zeer populair onder bijna alle leeftijden. Veel mensen houden ervan om te zwemmen en om zo hun beweging om peil te houden. Zwemmen werkt ontspannend en is tegelijkertijd goed voor het lichaam. Wij zijn ervan overtuigd dat veel mensen uit hun isolement komen als er weer (uiteraard op een verantwoorde manier en volgens de RIVM richtlijnen) gezwommen kan worden. 

Capaciteit 

Vanwege de maatregelen is er een beperkte capaciteit. Wij hanteren 10m2 per persoon.

Helsdingen Sport en Cultuur beschikt over twee zwembaden:

 • voor het wedstrijdbassin hanteren wij maximaal 39 zwemmers in het bassin (afmeting bassin is 25 x 15,7 = 392,5m2), onderverdeeld in 13 zwemmers per 2 banen (er worden rondjes gezwommen en men mag niet inhalen)
 • voor het doelgroepenbad zijn dit maximaal 15 zwemmers (afmetingen bassin is 15 x 10 = 150m2), ook hier zwemmen we rondjes en wordt er niet ingehaald

Wanneer een bezoeker zich meldt bij de receptie zullen wij een kleine intake doen (vragen naar de gezondheid op dat moment). Door middel van telling wordt er bijgehouden hoeveel mensen er in de bassins aanwezig zijn.

Indien de maximale capaciteit is bereikt zal degene moeten wachten totdat een bezoeker een van de bassins heeft verlaten. Wij hanteren de regel dat elke zwemmer maximaal 1 uur in het water is, we gaan ervan uit dat hierdoor geen of korte wachttijden mogelijk zijn.

Voor de doelgroepactiviteiten is er een maximum van 15 personen per groep. Men dient vooraf online een reservering te maken. Uitzondering is het aquajoggen op vrijdag.

Routing 

Er is een duidelijke routing, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de 1,5 meter afstand. Rechts houden is het motto. Deuren staan zoveel mogelijk open. Op deze manier creëeren we zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer. Het personeel van Helsdingen Sport en Cultuur zal op diverse plaatsen toezicht houden om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt en mensen aanspreken wanneer zij zich niet aan de voorschriften houden. 

Kleedkamers 

De bezoekers worden geacht gebruik te maken van de wisselcabines en niet van de groepskleedkamers. Kleding dient opgeborgen te worden in een kluisje en mag niet achtergelaten te worden in de wisselcabine. 

Douchen en toiletten

Douches en toiletten zijn sinds 15 juni weer geopend. 

Veiligheid en hygiëne 

Voor wat betreft de eigen hygiëne hanteren wij de regels van het RIVM: 

 • was regelmatig uw handen (minstens 20 seconden)
 • hoest of nies in uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • schud geen handen
 • houdt 1,5 meter afstand ( tenzij het mensen uit eigen gezin of huishouding zijn) 
 • vermijd aanraking van het gezicht

Blijf thuis bij de volgende klachten: 

 • neusverkoudheid
 • loopneus
 • niezen
 • keelpijn
 • lichte hoest
 • verhoging tot 38 graden Celsius
 • wanneer gezinslid koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid heeft

Blijf ook thuis als iemand van uw huishouden koorts heeft en/ of benauwdheidsklachten of positief getest is op niet nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD). Blijf thuis als u het nieuw coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

 • Ga direct naar huis als er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Doe thuis uw zwemkleding aan onder uw gewone kleding
 • Ga thuis naar het toilet
 • Was de handen met water en zeep als uw handen mogelijk besmet zijn door aanraking met objecten waar veel mensen aanzitten (deurknop, pinapparaat etc.)
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek uw handen met zeep of desinfectant
 • Er wordt gezwommen in rondjes en er wordt niet ingehaald
 • Wij verzoeken de zwemtijd te beperken tot 1 uur. Volg de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen
 • Verlaat na het zwemmen zo spoedig mogelijk de accommodatie

Bij de receptie staat een desinfectie zuil, zodat men bij binnenkomst de handen kan ontsmetten. Ook zal er vaker een schoonmaakronde worden gedaan en zullen deurklinken, kleedkamers, toiletten regelmatig worden gereinigd. 

Receptie en horeca

Voor de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers zal er bij de receptie een plexiglas plaat komen te hangen. Ook zullen onze medewerkers met handschoenen werken. Wij verzoeken iedereen zoveel mogelijk contactloos te betalen. 

De horeca is gesloten. 

Personeel 

Ook voor ons personeel hanteren wij de regels van het RIVM: 

 • was regelmatig uw handen (minstens 20 seconden)
 • hoest of nies in uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • schud geen handen
 • houdt 1,5 meter afstand ( tenzij het mensen uit eigen gezin of huishouding zijn)
 • vermijd aanraking van het gezicht

Zij blijven thuis bij de volgende klachten: 

 • neusverkoudheid
 • loopneus
 • niezen
 • keelpijn
 • lichte hoest
 • verhoging tot 38 graden Celsius
 • wanneer gezinslid koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid heeft

Zij blijven ook thuis als iemand van hun huishouden koorts heeft en/ of benauwdheidsklachten. Bij de receptie komt een plexiglas plaat te hangen en werken de medewerkers met handschoenen. Er zullen beheerders aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de routing goed gevolgd wordt. Indien bezoekers zich niet aan de voorschriften houden mogen zij worden aangesproken op hun gedrag. Werkzaamheden die niet noodzakelijk op locatie moeten gebeuren worden thuis gedaan

Communicatie 

Bezoekers kunnen vooraf dit protocol op de website inzien en is bij de receptie opvraagbaar. Daarnaast zullen wij zoveel als nodig informeren over wijzigingen in het plan, de uitvoering en voorzorgsmaatregelen. Verder vinden wij de communicatie over de routing in het pand belangrijk.