WOZ gebruik gemeente

Vraag

Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde?

Antwoord

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde als grondslag voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen (OZB). 
De eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bedrijven e.d.) worden in de OZB betrokken. 
De OZB wordt van alle onroerende zaken geheven, behoudens enkele al dan niet verplichte vrijstellingen. 
De gemeente geeft de WOZ-waarden door aan de Belastingdienst en het Waterschap.