WOZ gebruik Waterschap

Vraag

Waarvoor gebruikt het Waterschap de WOZ-waarde?

Antwoord

Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing die geheven wordt van eigenaren van gebouwde onroerende zaken. Lees hier meer over op de website van Waterschap Rivierenland of Waarderingskamer.nl