WOZ gebruik Belastingdienst

Vraag

Waarvoor gebruikt de (Rijks)belastingdienst de WOZ-waarde?

Antwoord

De Belastingdienst beschikt over alle WOZ-waarden van de gemeente. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait), de erfbelasting en de "vermogensrendementsheffing" voor woningen die "niet tot hoofdverblijf dienen". Kijk ook op belastingdienst.nl en Waarderingskamer.nl