Aanslag gemeentelijke belastingen niet ontvangen

Vraag

Waarom heb ik mijn aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2020 eind februari nog niet ontvangen?

Antwoord

Eind februari 2020 wordt de eerste zending aanslagen verzonden. In verband met extra controles worden de overige aanslagen eind april 2020 verzonden.

Dit heeft verder geen gevolgen voor het betalen van uw aanslag. Op de aanslag staat vermeld in hoeveel (incasso)termijnen u de aanslag kunt betalen.