Zouwenbos

In ‘Het Bos’ in Meerkerk is ruimte voor een bescheiden uitbreiding van het dorp. Hier worden 11 koopwoningen gebouwd. Een vrijstaande woning en 10 twee-onder-een-kapwoningen. De doelgroep voor de twee-onder-een-kapwoningen zijn senioren. Het doel is om in 2023 te starten met de bouw.

Het Bos Meerkerk: Tekening bovenaanzicht kavelverdeling

Lees hieronder meer over het woningbouwproject.

Locatie, soort bouw en impact omgeving:

Het plan bestaat uit 10 twee-onder-een-kap (senioren)woningen en één vrijstaande woning. Hiermee sluit het woningbouwprogramma aan op de actuele woningbehoefte in Meerkerk en de wens van de gemeente om meer seniorenwoningen te realiseren in Meerkerk.

De plannen voor de nieuwe woningen zijn nog niet gereed, maar er is min of meer al wel duidelijk wat de ideeën erover zijn. De 10 grondgebonden seniorenwoningen hebben één bouwlaag met een kleine eerste verdieping/zolder. Ze worden ongeveer 85 m2 groot en op de begane grond kan een volledig woonprogramma gemaakt worden. De vrijstaande woning krijgt twee bouwlagen met een kap en een oppervlakte van ongeveer 90 m2.

Om de nieuwe woningen te kunnen bereiken wordt de bestaande straat Het Bos verlengd. Uit meerdere verkeersonderzoeken is gebleken dat de verlenging van Het Bos de meest geschikte en veilige manier is om dit deel van Meerkerk te ontsluiten. Het Bos blijft een doodlopende straat voor autoverkeer. Wel wordt er voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) een verbinding met de Zouwendijk gemaakt. Zo ontstaat er voor deze meer kwetsbare groep verkeersdeelnemers een betere en veiligere verbinding tussen Zouwendijk en het (winkel)centrum van Meerkerk. En in noodgevallen kan dit pad tussen de Zouwendijk en Het Bos ook door hulpdiensten gebruikt worden.

Status project, planning en inschrijven en kosten

Het bestemmingsplan voor dit plan is in november 2020 vastgesteld. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan was beroep aangetekend. Eind december 2021 heeft de Raad van State dat beroep afgewezen. De ontwikkelaar heeft daarna de plannen voor de woningen verder uitgewerkt en is gestart met de verkoop van de woningen. De plannen voor de openbare buitenruimte zijn nog in bewerking.

De verkoop van de woningen is door de ontwikkelaar gestart. Informatie over de woningen en de mogelijkheid om in te schrijven is te vinden op de website www.zouwenbos.nl.
Let op: Inschrijving sluit op dinsdag 10 januari 2023 om 12:00 uur.

De planning van de ontwikkelaar is om in het 3e kwartaal 2023 te starten met de bouw van de woningen waarna deze ongeveer een jaar later gereed zijn.

Impressies

Het Bos Meerkerk: Luchtfoto met gemarkeerd plangebied

Op de bovenstaande luchtfoto is de plek van het plangebied aangegeven.
Hieronder vindt u enkele voorlopige impressies van de woningen.

Tekening vooraanzicht twee-onder-één kap (senioren)woning

Tekening vooraanzicht vrijstaande woning

Projectontwikkelaar

Deze woningbouwontwikkeling is een project van Thuis in Bouwen uit Meerkerk.

Bezwaar maken

De termijn om beroep aan te tekenen tegen het bestemmingsplan is afgelopen. Lees op de website van Overheid.nl het Vastgestelde bestemmingsplan 'Het Bos, Meerkerk'.

De voor de bouw van de woningen benodigde omgevingsvergunningen moeten nog aangevraagd en verleend worden. Zodra een aanvraag ontvangen is of wanneer een vergunning verleend is, wordt dat gepubliceerd op de website van Overheid.nl. Daarbij wordt ook aangegeven of en hoe bezwaar gemaakt kan worden.

Meer informatie over het maken van bezwaar tegen de gemeente is te vinden op onze pagina Bezwaar tegen de gemeente.

Publicaties

Lees op de website van Overheid.nl het Vastgestelde bestemmingsplan 'Het Bos, Meerkerk'.

U kunt hier ook meer over vinden op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer u dan linksboven in het tabblad 'Plannaam of -nummer' zoekt op 'Het Bos, Meerkerk' kunt u de stukken bekijken.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: maart 2022