De Weide II

Het project De Weide II bestaat uit de ontwikkeling van een woonwijk van circa 150 woningen.

Het woningbouwproject Weide II ligt ten zuiden van Weide I in Meerkerk tussen de Bazeldijk en Burggraaf, dichtbij de afslag Meerkerk op de A27.

Tussen 2023 en 2027 worden 150 verschillende soorten woningen gebouwd, waarvan 45 woningen in de sociale huur sector. Verwacht wordt dat inschrijven voor de woningen mogelijk is vanaf 2023.

Proefverkaveling Weide II

Indicatieve proefverkaveling Weide II

Meer over het woningbouwproject de Weide II

Locatie, soort bouw en impact omgeving 

De Weide II wordt een nieuw leefgebied in Meerkerk, verbonden met de Ooievaar in Weide I en een aansluiting op de Bazeldijk. Het dorpse karakter van de omgeving wordt gerespecteerd en meegenomen in de ontwikkeling van de Weide II.

In de Weide II komen huur-, koop-, vrijstaande-, twee-onder-een-kap- en rijwoningen. 30% van de woningen zijn bestemd voor de sociale huursector, deze staan aangegeven met ‘Fien’ in de schets hierboven.

Rondom het gebied wordt een ringvormig oppervlaktewatersysteem aangelegd, dat aansluit op het water ten zuiden van de bestaande woningen in Weide I.

Status project, planning en inschrijven en kosten 

Het Woningbouwproject Weide II bevindt zich in de aanbestedingsfase (lees meer in het blokje ‘Projectontwikkelaar’). Aan het eind van deze fase is een projectontwikkelaar geselecteerd. De aanbestedingsfase duurt naar verwachting tot medio 2022. Door corona en de complexiteit van de aanbesteding duurt het helaas wat langer dan voorzien. Op dit moment is er nog geen indicatie van prijsklassen voor de woningen. Via de gemeentelijke informatiekanalen(zoals deze website) volgt meer informatie.

Inschrijven voor sociale huurwoningen

Ook voor de sociale huurwoningen is veel interesse. Als u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning dan is het belangrijk dat u ingeschreven staat als woningzoekende binnen Woongaard, zie hiervoor de website van Woongaard.

Fien Wonen gaat de woningen via dit kanaal adverteren. Op het moment dat u ingeschreven staat kunt u reageren. Er wordt vooraf geen registratie van belangstellenden gedaan. Inschrijven kan alleen na publicatie van woningen op Woongaard.

Impressie

De bovenstaande proefverkaveling geeft een goede impressie van hoe de woonbuurt eruit kan komen te zien, er is ook een eerste globaal ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt. Rechtsboven is nu ook een ‘hofje’ met grondgebonden rijwoningen ingetekend. Tussen de bestaande woningen aan de Bazeldijk en nieuwe woningen van de Weide II komt een overgangsstrook. Dit gebied wordt niet bebouwd, zodat het lint van de Bazeldijk zijn karakter behoudt.

De nieuwe bebouwing komt op gepaste afstand van de bestaande woningen. Woningen van bijvoorbeeld twee lagen en een kap staan wat verder van het water af dan bijvoorbeeld garages of huizen die één laag hoog zijn.

In overleg met Fien Wonen is gekeken naar de mogelijkheid om levensloopbestendige woningen van één laag en een kap in het plan in te passen. Deze woningen zijn lager en kunnen dus wat dichter bij het water staan dan hogere woningen.

De gemeente wijst er nadrukkelijk op, dat de tekening een concept is. Het is een ‘indicatieve uitwerking’. Eind 2022/begin 2023 maken de projectontwikkelaar en woningcorporatie Fien Wonen samen met de gemeente in overleg met de omwonenden een definitieve tekening. Tegen die tijd wordt gericht uitgenodigd voor de participatietrajecten en inwonersavonden.

Projectontwikkelaar

De gemeente bouwt de woningen niet zelf. Projectontwikkelaars en aannemers ontwikkelen het gebied en bouwen de woningen binnen de vooraf bepaalde uitgangspunten. De projectontwikkelaar wordt geselecteerd door middel van een ‘aanbesteding’. De aanbesteding voor Weide II is naar verwachting in de tweede helft van 2022 afgerond.

De eerste fase van de aanbesteding bestaat uit een aanmeldingsfase, waarbij partijen hun interesse kunnen aangeven. Dat proces loopt volgens wettelijk bepaalde regels. Vóór de zomer worden vijf partijen geselecteerd voor de volgende fase: de inschrijvingsfase.

In de inschrijvingsfase gaan deze partijen uitwerken hoe bijvoorbeeld de architectuur van de woningen en de openbare ruimte eruit komt te zien. Ook geven ze aan op welke manier ze inzetten op duurzaamheid en tegen welke financiële voorwaarden ze het gebied willen ontwikkelen.

Met de partij die de gemeente de beste aanbieding doet (kwalitatief en financieel) sluit de gemeente een overeenkomst. Naar verwachting wordt die overeenkomst eind 2022 gesloten. Daarna start deze partij met de ontwikkeling.

Bezwaar maken 

Bij de uitwerking door de projectontwikkelaar, Fien Wonen en de gemeente worden omwonenden nauw betrokken. Wij horen graag wat u vindt. Eind 2022/ begin 2023 worden participatiemomenten, zoals inwonersavonden ingepland.

Op dit moment is er nog geen definitieve tekening, daarop kan geen formeel bezwaar ingediend worden. De verwachting is dat begin 2023 er een meer definitieve tekening/uitwerking is. Op dat moment wordt ook een omgevingsvergunning aangevraagd. Tegen een omgevingsvergunning kan wel bezwaar of beroep aangetekend worden.

Publicaties 

De stedenbouwkundige uitgangspunten voor Weide II zijn vastgelegd in het Masterplan Weide II.

De beoogde sfeer en hoe dit zich vertaalt naar de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte zijn beschreven in het Beeldkwaliteitplan.

In het bestemmingsplan staan de regels waar de projectontwikkelaar rekening mee moet houden tijdens de ontwikkeling van het gebied en bouw van de woningen.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl of kijk op de contactpagina van Woongaard.

Update: april 2022