Vianen: Wonen in Helsdingen

Bouw van 100-130 woningen, waaronder huurwoningen.

Huidige stand van zaken

De gemeente heeft in Blauwhoed een ontwikkelaar gevonden voor het bouwen van 100 tot 130 woningen op deze locatie. Onder meer huurwoningen voor woningcorporatie Lekstede. De locatie Helsdingen ligt op het kruispunt van de Helsdingse Achterweg en Het Slyk.

Co-design en co-creatie

De bouwplannen voor woonwijk Helsdingen zijn in co-creatie en co-design met nieuwe bewoners en omwonenden tot stand gekomen. Deze manier van samenwerken is als een groot succes ervaren. 

Inrichting van de buitenruimte

Toekomstige bewoners en omwonenden hebben met elkaar nagedacht over de invulling van de buitenruimte van de nieuwe wijk. Door middel van panelen konden aanwezigen keuzes maken over de inrichting van de straat, groen en spelen. Aan de hand van reacties is een inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld, dat de komende tijd wordt uitgevoerd.

Vragen?

Heeft de vragen over de planning van het bouwproject Wonen in Helsdingen, kunt u contact opnemen met de heer Delnoij (projectleider bij ontwikkelaar Blauwhoed), 010 453 5137. Meer informatie vindt u ook op de website van Blauwhoed op de pagina Wonen in Helsdingen.
 

Update: februari 2019