Vianen: Stammershoefstraat II

In aansluiting op de geslaagde herstructurering van woningen aan Stammershoefstraat is LEKSTEDEwonen voornemens ook het laatste deelplan te gaan ontwikkelen.

In aansluiting op de geslaagde herstructurering van woningen aan Stammershoefstraat is LEKSTEDEwonen voornemens ook het laatste deelplan te gaan ontwikkelen. Het gaat om de locatie op de hoek Hogelandseweg en het achterliggende terrein. De 8 huurwoningen voldoen niet meer aan de huidige eisen. Gemeente en LEKSTEDEwonen onderzoeken samen in hoeverre het achterliggende terrein (de volkstuinen en het gebouw van De Vogelvriend) bij de herontwikkeling betrokken kan worden.

Planvorming

Na de sloop van de acht woningen en het leegmaken van het binnenterrein ontstaat ruimte voor nieuwbouw. Medio 2020 wordt voor de herontwikkeling een concreet plan uitgewerkt, waarin nieuwe eengezinswoningen en appartementen voor kleinere huishoudens worden opgenomen. Parallel hieraan wordt het bestemmingsplan voorbereid. Vanaf het laatste kwartaal 2020 wil LEKSTEDEwonen starten met de voorbereidingen van de sloop en nieuwbouw. De gemeente zal in diezelfde periode het clubgebouw van de Vogelvriend laten slopen en het terrein van volkstuinen gereedmaken voor herinrichting.

Kijk ook bij

Projectwebsite LekstedeWonen

Update: juli 2020