Lexmond: Kom Lekdijk

De Kom Lekdijk in Lexmond krijgt een nieuwe inrichting. Belangrijke punten zijn het verwijderen van de versmallingen en het toevoegen van een loopstrook (en daarmee ook een versmalling van de weg).

De Kom Lekdijk in Lexmond krijgt een nieuwe inrichting. Belangrijke punten zijn het verwijderen van de versmallingen en het toevoegen van een loopstrook (en daarmee ook een versmalling van de weg). 

De werkzaamheden starten op maandag 19 april. Dan begint de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen aan de Kom Lekdijk bij de ingang van de camping. De Kom Lekdijk blijft tijdens deze werkzaamheden (in week 16) gewoon open. 

Het werkvak tussen de ingang van de camping en de Dorpsstraat wordt afgesloten voor alle verkeer tussen donderdag 29 april en vrijdag 14 mei 2021. 

Keuze volledige afsluiting werkvak

Het werk blijft niet alleen beperkt tot het uitvoeren van de herinrichting. Er moeten ook herstelwerkzaamheden van de netbeheerders (Stedin en Oasen) worden uitgevoerd. Ook hebben wij ontdekt dat er noodzakelijk onderhoud moet worden uitgevoerd binnen het werkvak tussen de ingang van de camping en de Dorpsstraat. Daarom wordt het werkvak gedurende twee weken volledig afgesloten. Door deze aanpak kunnen de werkzaamheden in deze twee weken snel en volledig worden uitgevoerd. Ook andere opties zijn bekeken, maar deze brengen een langere uitvoeringsduur, onnodig veel overlast en onveilige situaties met zich mee.

Om de werkzaamheden voorspoedig te laten verlopen, maakt de aannemer langere dagen en werkt hij indien nodig op zaterdag. 

Hulpdiensten en dienstregeling busmaatschappij

Tijdens de afsluiting is het werkvak alleen bereikbaar voor hulpdiensten en voor direct aanwonenden voor laden en lossen, dit in overleg met de aannemer.

In overleg met de busmaatschappij maakt de bus tijdens de volledige afsluiting op twee momenten gebruik van een omleidingsroute over de Lijsterbeslaan. De bus maakt gebruik van deze omleiding van zaterdag 1 mei tot dinsdag 4 mei 2021 en vanaf vrijdag 7 mei totdat het werk gereed is (vrijdag 14 mei). Op de overige dagen moet ook de bus omrijden.
Wanneer de bus moet omrijden worden de reizigers doorverwezen naar de halte: Lexmond, Nieuwe Rijksweg nabij het tankstation. Voor actuele informatie en voor de reisplanner kunt u terecht op de website van Qbuzz. Wij beseffen dat dit een behoorlijk eind weg is, helaas hebben we geen andere keuze op dit traject.

Op de omleidingsroute over de Lijsterbeslaan wordt op verschillende stukken een parkeerverbod ingesteld. De bus mag onder begeleiding van verkeersregelaars over het werkvak. Het is dus niet toegestaan voor het overige verkeer om gebruik te maken van de Kom Lekdijk. De busmaatschappij gaat ook met kleinere bussen rijden over de omleidingsroute Lijsterbeslaan. Dit om overlast en schade op het traject Lijsterbeslaan te voorkomen. 

Hinder

Door deze korte en hevige aanpak beperken wij de hinder en overlast tot een minimum en hopen daarom op uw begrip.

De aannemer maakt met de direct aanwonenden een afspraak om de bestaande situatie (voorinspectie van huizen en tuinen) op te nemen.