Start aanleg natuurvriendelijke oever Leerdam

Half september beginnen de werkzaamheden van de natuurvriendelijke oever aan de Ooievaarlaan en Eksterlaan in Leerdam.

Half september beginnen de werkzaamheden van de natuurvriendelijke oever aan de Ooievaarlaan en Eksterlaan in Leerdam. Natuurvriendelijke oevers vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren en vissen. De oever- en waterplanten zijn een prima plek om te schuilen, op te groeien, voort te planten en voedsel te vinden.

De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd vanaf 1 meter uit het voetpad tot aan het water. In deze strook komen drie verschillende zones. De zones bestaan uit bloemrijk grasland, een plasdraszone en een moeraszone.

Leefomgeving

Door verschillen in bodemhoogte en waterdiepte geven we dieren en planten de perfecte leefomgeving. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en biodiversiteit. Hiernaast zorgt een natuurvriendelijke oever voor een extra waterbuffer om extreme neerslag beter op te kunnen vangen. 

Op dit moment worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij wordt de kwaliteit van de grond onderzocht. Half september beginnen de werkzaamheden rondom de oever zelf. De werkzaamheden worden in verschillende fases verdeeld en duren ongeveer 3 á 4 maanden.

Informatie

Op de projectwebsite Leerdam: Natuurvriendelijke oevers worden updates gegeven over de voortgang van het project.