Leerbroek: Nieuwbouw school Eben-Haëzer

Het oudste gedeelte van de basisschool Eben-Haëzer in Leerbroek is reeds meer dan 60 jaar oud. Het totale schoolgebouw voldoet niet meer aan de huidige (en toekomstige) eisen die het moderne onderwijs aan schoolgebouwen stelt.

Het oudste gedeelte van de basisschool Eben-Haëzer in Leerbroek is reeds meer dan 60 jaar oud en het totale schoolgebouw voldoet niet meer aan de huidige (en toekomstige) eisen die het moderne onderwijs aan schoolgebouwen stelt.

Foto van het oude gedeelte van de Eben-Haƫzerschool

Om duurzaam basisonderwijs in Leerbroek voor de toekomst te waarborgen is een nieuwe basisschool noodzakelijk.

Naast een nieuwe basisschool is het goed om ook de mogelijkheden tot het realiseren van samenhangende functies zoals de voor- en buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk te onderzoeken.

Het gebouw wordt geïntegreerd in een nieuw te bouwen woningbouwlocatie. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een definitieve stedenbouwkundig plan; zie project woningbouwlocatie aan de Kerkweg. Eind oktober wordt de aanvraag van een voorbereidingskrediet in de gemeenteraad behandeld. Met dat krediet wordt invulling gegeven aan de uitgangspunten, randvoorwaarden en programma van eisen voor de bouw van de school.

Architect RoosRos heeft het voorontwerp gereedgemaakt. Gekeken gaat worden hoe dit ontwerp gepresenteerd kan worden aan het dorp.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: april 2020