Hoef en Haag/ Hagestein: Tijdelijke onderwijshuisvesting

Tijdelijke huisvesting van drie basisscholen in afwachting van nieuwbouw.

Tijdelijke huisvesting 1

De (kleine) tijdelijke huisvesting van leerlingen uit Hoef & Haag/ Hagestein bevindt zich naast de Meester Vosschool in Hagestein. Het zijn drie tijdelijke lokalen voor de scholen Het Avontuur, Het Talent en LEEF. De lokalen worden op 16 juli verwijderd omdat de tijdelijke huisvesting 2 in gebruik is genomen.

Tijdelijke huisvesting 2

Op het perceel achter de Meester Vosschool is de tweede tijdelijke onderwijshuisvesting worden gebouwd. Het betreft een gebouw met 8 lokalen (optioneel extra vier lokalen) en bijhorende ruimten. Ook de Stichting Kinderopvang Vianen heeft een plek in dit gebouw met vier ruimten. Het gebouw is in juni in gebruik genomen.

Het gebouw zou in mei in gebruik worden genomen. Door het corona-virus kunnen Oasen en Stedin geen watervoorziening en elektriciteit aansluiten. Wat precies de consequenties zijn wordt nog in beeld gebracht.

Luchtfoto van Hagestein, met een gearceerd perceel waar de nieuwbouw komt.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: juli 2020