Vianen: Hazelaarplein

Het gebied Hazelaarplein ligt in Vianen, direct ten oosten van de historische binnenstad. Het gebied wordt begrensd door de Lekdijk, de Brugstraat en de Hazelaarstraat.

Het gebied Hazelaarplein ligt in Vianen, direct ten oosten van de historische binnenstad. Het gebied wordt begrensd door de Lekdijk, de Brugstraat en de Hazelaarstraat.

Een toekomstdroom voor een Vrijstad

In 2014 heeft Vianen haar Toekomstdromen voor een Vrijstad gepresenteerd. Wonen aan het Hazelaarplein is zo’n toekomstdroom. Na de verhuizing van het theater naar Helsdingen Sport en Cultuur en de sloop van de Stadshof ontstaat er ruimte voor nieuwe woningbouw. Een prachtige locatie, op loopafstand van de binnenstad en met uitzicht over het water.

Woningbouw en dijkverzwaring

Waterschap Rivierenland uit Tiel versterkt in de periode juli 2020 – maart 2021 de Lekdijk tussen de A27 en de sluizen over het Merwedekanaal. Na de dijkversterking zal LekstedeWonen circa 130 appartementen bouwen op het Hazelaarplein. 

Stand van zaken

De gemeente en LekstedeWonen bereiden de woningbouwontwikkeling voor de locatie Hazelaarplein voor. Op dit moment werkt de gemeente aan het bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk moet maken. de verwachting is dat een ontwerpbestemmingsplan in september 2020 ter inzage kan worden gelegd. Parallel hieraan werken gemeente en LekstedeWonen aan de plannen voor de woningbouw en de inrichting van de openbare ruimte.

update: juli 2020