Ameide: Woningbouwlocatie 't Zouweveld

De bouw van 10 rijwoningen, 5 geschakelde patiowoningen, 2 twee-onder-één kap woningen en 1 vrijstaande woning.

Woon- en Zorgcentrum Open Vensters

Het nieuw gebouwde moderne complex Open Vensters is in juni 2012 in gebruik genomen. Dit complex vervult een centrumfunctie op het gebied van de ouderenzorg in de regio. De realisatie van een groot aantal 'levensloopbestendige' woningen biedt compensatie voor het verminderd aantal verpleeghuisplaatsen. Hierin kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zonodig thuis zorg ontvangen.

Stand van zaken

De ontwikkelaar heeft het project afgerond. De openbare ruimte wordt aan de gemeente overgedragen.

Voor meer informatie over de woningen kunt u terecht op de website van Hofstede Makelaardij.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Zijaanzicht van de nieuwe flat
Zijaanzicht van nieuwbouwflat

Verder worden er nog gebouwd: tien rijwoningen, vijf geschakelde patiowoningen, twee twee-onder-één kap woningen en één vrijstaande woning.

Tekening van een twee-onder-een-kap woning met puntdak Tekening van een vrijstaande woning geschakeld met garage Tekening van hoekwoning geschakeld met garage

Update: april 2020