Parkeren

Vaak kunt u gratis parkeren in Vijfheerenlanden. Op drukke plekken geldt betaald parkeren, parkeren voor vergunninghouders of een blauwe zone.

Vaak kunt u gratis parkeren in Vijfheerenlanden. Op drukke plekken geldt betaald parkeren, een blauwe zone of parkeren voor vergunninghouders. Bewoners en bedrijven kunnen hiervoor een vergunning of ontheffing aanvragen

Bent u tijdelijk aan het werk in een gebied waar een parkeervergunning nodig is? Bijvoorbeeld als aannemer, schilder, verhuizer of installateur? Dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen. Deze dient twee weken voor gebruik aangevraagd te worden.

Heeft u een Europese gehandicaptenparkeerkaart? Dan mag u in Vijfheerenlanden op betaald parkeren uw auto neerzetten zonder een kaartje te kopen. U moet wel gebruik maken van een parkeerschijf. Hier mag u namelijk drie uur blijven staan.

Parkeerlocaties Leerdam

Gratis parkeren

Er zijn twee grote gratis parkeerterreinen in de buurt van het centrum van Leerdam:

 • Voorwaartsveld
 • Parkeerterrein naast het NS-station

Blauwe zone

Op plekken waar de blauwe zone geldt, mag u kort gratis parkeren als u een parkeerschijf gebruikt. Dit zijn populaire plekken in de buurt van winkels.

 • Kerkstraat: maximaal 1 uur 
 • Vlietskant: maximaal 1 uur

Betaald parkeren

Op drukke plekken in het centrum geldt betaald parkeren met een maximale parkeertijd van 2 tot 12 uur:

 • Vrijheidsstraat: maximaal 12 uur
 • Ambtsplein: maximaal 12 uur
 • Oranje Nassaulaan Noord: maximaal 4 uur
 • Oranjeplein: maximaal 2 uur
 • Markthof: maximaal 2 uur
 • Meent-Westzijde: maximaal 2 uur
 • Bolwerk: maximaal 2 uur
 • Oranje Nassaulaan Zuid: maximaal 2 uur

Betaald parkeren geldt op de volgende dagen en tijden:

 • maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
 • vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur, vanwege koopavond

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u in de gemeente Vijfheerenlanden op betaald parkeren uw auto neerzetten zonder een kaartje te kopen.

U moet wel gebruik maken van een parkeerschijf. Hier mag u namelijk maar drie uur blijven staan.

Parkeerlocaties Vianen

Gratis parkeren

Er zijn drie grote gratis parkeerterreinen in de buurt van het centrum van Vianen:

 • P1 Kanaalweg
 • P3 Zomerdijk

Blauwe zone

In het centrum van Vianen en op de Lijnbaan geldt een blauwe zone. Hier mag u met een parkeerschijf maximaal 1,5 uur parkeren.

Openbare oplaadpalen voor elektrische auto's

Wilt u een laadpunt voor uw elektrische auto in de openbare ruimte? Dan kunt u een online aanvraag indienen om een laadpunt in de openbare ruimte te mogen inrichten. Het bedrijf Allego doet een onderzoek en regelt een aanvraag bij de gemeente.

De regels waar u dan aan moet voldoen:

 • U heeft geen eigen parkeermogelijkheid om daar een laadvoorziening te maken
 • Er is geen laadpaal binnen een straal van 200 meter in de openbare ruimte
 • U woont binnen de gemeente Vijfheerenlanden

De leverancier van uw laadpunt regelt de afhandeling samen met de gemeente.

Handhaving foutparkeren

Daar waar de overlast het grootst is, zetten we gericht handhaving in om de overlast terug te dringen. Op locaties waar de overlast niet ernstig is, zetten we minder handhaving in. Bij problemen die een gevaar vormen voor de veiligheid op straat treden we zo snel mogelijk op. De gemeente handhaaft het meest waar de overlast het grootst is. Mensen die fout parkeren riskeren een boete van € 95,-.

Bron van ergernis

Fout geparkeerde auto’s zijn een van de grootste bronnen van ergernis voor bewoners en ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan parkeren op de stoep, op laad- en losplekken of op gehandicaptenparkeerplaatsen; op bruggen en brugvleugels en langs geparkeerde auto’s op de rijbaan. Het levert naast ergernis ook vaak verkeersonveilige situaties op.

Boete

Mensen die betrapt worden op fout parkeren krijgen een boete. Een boete bedraagt € 95,-. De gemeente kan hinderlijk geparkeerde auto’s wegslepen. Dit kost minimaal € 373,-.

Een melding betekent niet een controle of heterdaad

Na een melding of klacht controleren we niet meteen. Er zijn veel meldingen naast de geplande controles. Wanneer we een melding wel controleren, komt het geregeld voor dat de gemelde foutparkeerder al weer vertrokken is. 

Melden nuttig

Toch is het zeer nuttig om te blijven melden. Meldingen zijn nodig om overlast in beeld te krijgen. Ze maken voor de gemeente zichtbaar waar sprake is van structurele problemen.