Melding doen

De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Heeft u opmerkingen, tips of klachten over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over bestrating, openbaar groen, zwerfafval of speelplaatsen? Geef dan online een melding door. U kunt zelf kiezen of u dit met of zonder DigiD wilt doen. Wanneer u inlogt met DigiD, kunt u gemakkelijker uw melding volgen en hoeft u niet uw contactgegevens in te vullen, omdat deze al bij ons bekend zijn.

Afvalinzameling via Reinigingsdienst Waardlanden

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden haalt Reinigingsdienst Waardlanden het afval bij u op. Is uw afvalcontainer niet geleegd, heeft u een nieuwe nodig of is deze vermist? Is de wijkcontainer vol, stuk of heeft u last van stank uit een ondergrondse afvalcontainer? Neem contact op met Waardlanden en meld het via info@waardlanden.nl.

Melding afvalinzameling Waardlanden

Melden afval naast ondergronds containers

Op sommige plekken in de gemeente ervaren inwoners overlast van afval dat naast de container wordt geplaatst.
Wanneer u afval naast de container ziet staan kunt u hier een melding over maken via onderstaande knop. Wij halen het afval zo snel mogelijk weg.

Melding afvalbijzetting

Straatverlichting kapot? Meld het bij Bureau OVL

Staat er bij u in de straat een lantaarnpaal die het niet doet? Geef de storing dan door aan Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede. Dit bureau houdt in onze regio toezicht op het herstel van kapotte straatverlichting. 

Storingen buiten kantoortijden. 

Storingen kunt u zowel binnen als buiten kantoortijden doorgeven via de website van Bureau OVL. Voor dringende storingen/schades* buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de storingsdienst van uw gemeente of met de politie. (0900-8844) 

*Openbare Verlichting in de gehele straat en/of wijk is uit, een aangereden mast of loshangende armaturen.

Melding Openbare Verlichting

Woonoverlast, illegale (over)bewoning of onjuist adres

Denkt u dat er in een woning meer personen wonen dan is toegestaan of juist minder personen wonen dan staan ingeschreven (niet zijnde uw eigen adres, is dat het geval ga dan naar onze pagina 'Adresonderzoek'.

Is er een vermoeden dat de woning wordt gebruikt voor andere doeleinden dan bestendig wonen (veel in- en uitloop van steeds verschillende personen). Denkt u dat er sprake is van een onjuiste inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP). Laat het ons weten, team Burgerzaken start een Adresonderzoek.

Adresonderzoek starten

Adresonderzoek starten (DigiD)

Illegaal bouwwerk

Illegaal bouwwerk gezien? Heeft u twijfels of wilt u een melding maken over bijvoorbeeld illegale bouwwerkzaamheden, illegale bewoning of de (brand-)veiligheid van gebouwen? Help de gemeente en geef dit door aan onze toezichthouders van Bouw- en woningtoezicht.

U kunt een melding bouw- en woningtoezicht anoniem doen. De meldingen worden verzameld en gecontroleerd wanneer daar tijd voor is. De gemeente bepaalt vervolgens of en wanneer ze zal handhaven, u ontvangt hier niet altijd een terugkoppeling over.

Heeft u onenigheid met uw buren? Probeer eerst te zoeken naar een oplossing. Kijk bijvoorbeeld op www.problemenmetjeburen.nl voor tips, suggesties en mogelijke oplossingen voordat u een melding of verzoek om handhaving indient.

Melding bouw-en woningtoezicht

Let op! Een melding is geen officieel verzoek om handhaving, hieronder leest u wat het verschil is.

Verzoek om handhaving

Bij een verzoek neemt de gemeente binnen acht weken een besluit om handhavend op te treden of niet. Hierbij gaan we na of de verzoeker een belanghebbende is. Hiervoor zijn de gegevens en motivatie van de verzoeker nodig. Een verzoek tot handhaving kan dus niet anoniem gedaan worden. Wilt u een officieel verzoek om handhaving doen? Stuur dan een ondertekende brief naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders
Ter attentie van team Toezicht en Handhaving
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Vermeld daarin de illegale situatie en leg uit waarom u vindt dat er handhavend opgetreden moet worden en waarom dat voor u persoonlijk belangrijk is. De gemeente beoordeelt dit verzoek en besluit of ze over (kan) gaan tot handhaving of niet.

Milieuklacht/ geluidsoverlast

Voor meldingen over milieuovertredingen en asbest, kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Deze dienst voert alle milieutaken van de gemeente Vijfheerenlanden uit. Hierbij kunt u denken aan geluidsoverlast, stofoverlast en lichthinder. De omgevingsdienst behandelt ook alles wat te maken heeft met sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering.

Milieuklacht melden

Dode dieren in de openbare ruimte

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden rijdt de Dierenambulance Vianen en omstreken uit om dode dieren op te halen.
Kortom: treft u een dood dier aan in de openbare ruimte, bel de dierenambulance 06 - 5111 1290.

Vissen

Ziet u (dreigende) vissterfte of heeft u het idee dat vissen stikken in plassen in uiterwaarden en/ of wielen? Neem dan contact op met Waterschap Rivierenland. Meldingen kunt u 24 uur per dag doorgeven aan het waterschap via telefoonnummer 0344 - 64 90 90. Zij kunnen Waterkwaliteit en/ of zuurstofgehalte meten in de betreffende plas.

Let op: ruim dode vissen niet zelf op en vermijd contact.

Overige meldingen

Of denkt u dat iemand zichzelf verwaarloost? Geef ook dit door.

Of heeft u last van overlast van buren, hangjongeren of verslaafden? Bel dan de politie via 0900 - 8844.

Storingsdienst buiten kantoortijden

Constateert u buiten kantoortijden, in het weekend of op feestdagen acute problemen in de openbare ruimte (bijv. verstoppingen, oliesporen, e.d.)? En zijn deze bedreigend voor de openbare veiligheid? Neem dan contact op met de storingsdienst van de gemeente 088 - 599 7000.

Iemand spreken?

Wilt u liever iemand spreken van de gemeentewerf? Maak dan telefonisch een afspraak via 088 - 599 7000. Wij werken net als op het stadskantoor ook op de gemeentewerf uitsluitend op afspraak.

Melding Openbare Ruimte

Melding Openbare Ruimte (DigiD)