Wonen en bouwen

Bestemmingsplannen, bouwen en verbouwen, projecten, Melding openbare ruimte

 • Aanvraag rioolaansluiting

  Hier vindt informatie over het aanvragen van een rioolaansluiting en wat u moet doen bij een verstopt riool.

 • Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKE)

  De gemeente heeft een adviescommissie die haar adviseert over de aanvragen waar de Nota Ruimtelijke kwaliteit op van toepassing is.

 • Archeologie

  Archeologie zijn sporen van menselijke activiteiten uit het verleden die in de bodem zijn achtergebleven.

 • Bestemmingsplan

  Wilt u weten of er bij u in de buurt een winkel mag komen? Of heeft u een stuk grond gekocht en wilt een huis bouwen? Kijk dan eerst in de bestemmingsplannen van de gemeente.

 • Blijverslening

  Wilt u uw woning levensloopbestendig maken? De blijverslening kan u daar wellicht bij helpen.

 • Bouwarchief

  In het bouwarchief, van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik, vindt u de verleende vergunning per adres met de aanvraag en tekeningen die hierbij horen.

 • Bouwen en verbouwen

  Heeft u plannen om te bouwen, te verbouwen of het gebruik van een gebouw te wijzigen? Dan is het goed om te weten dat niet in alle gevallen een omgevingsvergunning nodig is. Wilt u controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kan dat met een vergunningcheck via de website Omgevingswet.

 • Doelgroepenverordening

  Om te zorgen dat er in Vijfheerenlanden genoeg betaalbare woningen voor deze huishoudens worden gebouwd, heeft de gemeente een doelgroepenverordening gemaakt.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups kan van half april tot augustus voor ongemak zorgen. Aanraking met de brandharen kan klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken.

 • Gladheid

  De gemeente strooit zout wanneer het gaat vriezen of wanneer het ijzelt. Ook inwoners kunnen helpen om de wegen en stoepen begaanbaar te houden bij gladheid.

 • Glasvezel

  Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar. Daarom vindt de gemeente Vijfheerenlanden het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen voor snel internet.

 • Graafmelding of Klic-melding

  Heeft u plannen voor werkzaamheden in de grond? Het is mogelijk dat daar kabels en leidingen liggen.

 • Groen

  Lees hier meer over het maai- en snoeibeleid

 • Honden

  In de gemeente Vijfheerenlanden zijn diverse hondenuitlaatplaatsen en -losloopgebieden.

 • Huisvesting arbeidsmigranten

  Een deel van de bedrijven in de gemeente Vijfheerenlanden is structureel aangewezen op werknemers uit het buitenland. Lees op deze pagina meer over de huisvesting van deze arbeidsmigranten.

 • Melding doen

  Heeft u opmerkingen of klachten over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over bestrating, openbaar groen, afval of speelplaatsen?

 • Omgevingswet

  Informatie over de omgevingswet die vanaf 1 januari 2024 in gaat.

 • Parkeren

  Vaak kunt u gratis parkeren in Vijfheerenlanden. Op drukke plekken geldt betaald parkeren, parkeren voor vergunninghouders of een blauwe zone.

 • Participatietraject publieke laadpalen

  Steeds meer mensen kiezen voor elektrisch rijden. Daarom is het belangrijk dat er voldoende laadpalen beschikbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat we de laadpalen op de juiste plekken plaatsen, hebben we uw hulp nodig.

 • Planschade aanvragen

  Planschade is schade die geleden wordt door het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan of een ontheffing.

 • Principeverzoek

  Wilt u (ver)bouwen of slopen en weet u nog niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of zijn uw plannen nog in een vroeg stadium? Dan kunt u het beste eerst een principeverzoek indienen.

 • Schaduw op zonnepanelen

  Het kan voor komen dat een boom in de openbare ruimte voor schaduw op de zonnepanelen zorgt.

 • Snippergroen

  Grenst een stukje openbaar groen van de gemeente aan uw eigen tuin? Soms kunt u dat stukje grond kopen.

 • Starterslening

  U gaat uw eerste woning kopen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een starterslening.

 • Subsidies voor monumenten

  Kijk hier voor informatie over een instandhoudingssubsidie of een herbestemmingssubsidie.

 • Wolven

  De wolf rukt op, in Europa en in Nederland. Deze Europees beschermde diersoort komt daarmee terug in zijn oorspronkelijke leefgebied. Een aanwinst voor de natuur, maar de mensen moeten er weer aan wennen.

 • Woning zoeken met urgentie

  Heeft u snel een andere woning nodig? Misschien kunnen wij u helpen met een urgentieregeling.

 • Woningbouw in landelijk gebied

  Bent u als initiatiefnemer bezig met een woningbouwplan in het landelijk gebied van Vijfheerenlanden?