Wijk- en dorpsgericht werken

Het aansluiten van de werkwijze bij de behoefte en identiteit van een specifieke wijk, dorp of stad.

  • Inwonersinitiatief

    Heeft u een leuk idee om onze gemeente socialer, mooier en gezelliger te maken? Wellicht komt u in aanmerking voor een subsidie of kunt u op een andere manier ondersteuning krijgen vanuit de gemeente.

  • Programma wijk- en dorpsgericht werken

    Vijfheerenlanden is inwonergericht. Wijk- en dorpsgericht werken betekent dat we ons aansluiten bij de behoefte en identiteit van een specifieke wijk, dorp of gehele stad.

  • Wijkambassadeurs

    Om u de weg te wijzen binnen de ambtelijke organisatie en instanties zijn er wijkambassadeurs bij Vijfheerenlanden. Zij denken graag met u mee.