Standplaatsvergunning

Verkoopt u eten of spullen uit een kraam of kar op een plek waar iedereen kan komen? Bijvoorbeeld op straat, plein of in de open lucht? En is dat een vaste plek? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Voorbeelden zijn een viskraam, brood- of banketkraam, frietkar of loempiakar.

Wilt u spullen of eten verkopen op de markt? Voor een plek op de markt heeft u een marktvergunning nodig. Deze vraagt u ook bij ons aan.

Wat valt hier niet onder?

Kosten

Het aanvragen van een standplaatsvergunning kost € 33,65. Naast dit bedrag betaald u ook precario.

(tarieven 2023)

Aanvraag

Aanvraag standplaatsvergunning particulier (DigiD)

Aanvraag standplaatsvergunning bedrijf (eHerkenning)

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Aanpak

Wilt u een standplaatsvergunning bij ons aanvragen? Dit gaat zo:

 • Vraag de vergunning online aan.
 • Zorg dat u de volgende documenten klaar heeft liggen:
  • een scan van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • uw inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel
  • een omschrijving van uw plannen:
   • Wat wilt u doen.
   • Waar wilt u staan.
   • Hoeveel ruimte heeft u nodig.
   • Hoelang wilt u er staan.
  • een bewijs dat u verzekerd bent
 • Vul het formulier in.

Maak een plattegrondtekening van de plek. Teken daarop uw verkoopwagen. Zet erbij welke maten uw verkoopwagen heeft.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.