Ontheffing Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Vanaf 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (de coronawet). Hierin staan landelijke maatregelen tegen corona.

Ontheffing

Voor onderstaande bijzondere aangelegenheden kan de burgemeester een ontheffing verlenen:

  • bruiloften
  • uitvaarten
  • uitreiken van Koninklijke onderscheidingen
  • herdenkingen en jubilea

Het verlenen van een ontheffing is een zeer grote uitzondering. Hierna volgen enkele voorbeelden. Deze voorbeelden kunnen schokkend overkomen, maar zijn enkel bedoelt om de mate van hoge uitzondering te duiden. U kunt namelijk denken aan een uitvaart van een jong kind of een bruiloft waarbij de aanstaande bruid(egom) niet lang meer te leven heeft. 

Voor welke maatregel vraagt u dan de ontheffing aan?

Groepsvorming

Is het voor uw aangelegenheid nodig, dat u met een groep samenkomt? Dan vraagt u voor deze maatregel een ontheffing aan.

Plaatsen waar het niet is toegestaan in groepen te zijn. Het gaat hier om een groep mensen die min of meer bij elkaar horen. Het gaat niet om een groep mensen die toevallig bij elkaar is, bijvoorbeeld om op een bus te wachten.

Openstelling publieke plaatsen

Wilt u uw aangelegenheid laten plaatsvinden in bijvoorbeeld een horecazaak of andere ruimte die volgens de maatregel dicht moet zijn? Dan vraagt u voor deze maatregel een ontheffing aan. 

Publieke plaatsen die niet, of alleen onder voorwaarden, open mogen zijn voor het publiek. Voorbeelden van publieke plaatsen zijn cafés, restaurants, theaters en bioscopen.

Evenementen

Evenementen die niet, of alleen onder voorwaarden, toegestaan zijn. Let op: als u een ontheffing heeft gekregen voor het organiseren van een evenement, moet u óók een evenementenvergunning aanvragen. Dat kan via de pagina Evenement organiseren.

Hoe vraagt u de ontheffing aan?

Tijdelijke ontheffing Wet maatregelen Covid-19

Wat vult u in?

  • Beschrijf duidelijk wat de aangelegenheid is
  • Beschrijf duidelijk waarom uw aangelegenheid een bijzondere situatie is
  • Beschrijf welke voorzorgsmaatregelen u treft (1.5 meter regel etc)
  • Hoeveel mensen aanwezig zijn
  • Het adres waar de aangelegenheid plaatsvindt 
  • De datum en tijdstip van de aangelegenheid

Termijn van aanvragen

Minimaal vier weken van te voren vraagt u de ontheffing aan. Met uitzondering van uitvaarten.

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld?

Wij stemmen uw aanvraag af met de GGD en de Veiligheidsregio Utrecht. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt de concrete bijzondere situatie afgewogen tegen het belang van het bestrijden van corona.

Wanneer wordt er geen ontheffing verleend?

Als het belang van de bestrijding van corona in het geding is. 

Kan ik ook ontheffing aanvragen voor de 1.5 meter regel of de mondkapjesplicht?

Nee dit kan niet.

Voor de veilige-afstandsregel (op dit moment 1,5 meter) kan de burgemeester géén ontheffing verlenen. Ook is deze ontheffing niet bedoeld om uitgezonderd te worden van de mondkapjesplicht die per 1 december 2020 geldt. Als u wilt weten of u daarvoor in aanmerking komt en hoe u dat aantoonbaar kunt maken, verwijzen wij u door naar de website van de Rijksoverheid 'Het gebruik van mondkapjes.

Kosten

Aan het aanvragen van deze ontheffing zijn kosten verbonden € 31,25
Deze kosten vindt u terug in de Legesverordening Vijfheerenlanden 2020.

Vragen?

Hebt u vragen over het aanvragen van een ontheffing van de coronawet? Neem dan contact op met de gemeente Vijfheerenlanden via 088 - 599 7000 of info@vijfheerenlanden.nl.