Horecazaak beginnen of wijzigen

Voor een horecazaak en/of B&B heeft u verschillende vergunningen nodig, afhankelijk van het type bedrijf dat u exploiteert.

Lees hier informatie over het beginnen van een horecazaak.

Welke vergunning heb ik nodig?

Voor een horecazaak heeft u verschillende vergunningen nodig, afhankelijk van het type bedrijf dat u exploiteert.

Voordat u de aanvraag indient: kijk in de Checklist documenten voor aanvraag exploitatievergunning horeca welke documenten u moet meesturen.

De belangrijkste vergunningen voor een horecazaak:

 • Een ex­ploi­ta­tie­ver­gun­ning ho­re­ca­be­drijf
  Deze ge­meen­te­lij­ke ver­gun­ning heeft u no­dig voor een ho­re­ca­ge­le­gen­heid en/of B&B in Vijfheerenlanden. Hier­mee re­gelt u het soort be­drijf, de lo­ca­tie, de ope­nings­tij­den, het ter­ras en­zo­voort. Voor klei­ne ho­re­ca-hoek­jes in win­kels en in een aan­tal an­de­re ge­val­len is de ex­ploi­ta­tie­ver­gun­ning niet no­dig.
 • Een Al­co­hol­wet­ver­gun­ning
  Deze lan­de­lij­ke ver­gun­ning heeft u al­leen no­dig als u al­co­hol schenkt aan uw klan­ten. Dat wil zeg­gen: als u al­co­hol ver­koopt die men­sen di­rect bij u op­drin­ken.
 • Een aan­we­zig­heids­ver­gun­ning kans­spel­au­to­ma­ten
  Hier­mee re­gelt u de toe­stem­ming om een kans­spel­au­to­maat te plaat­sen in uw ho­re­ca­zaak. Voor be­hen­dig­heids­au­to­ma­ten heeft u geen ver­gun­ning no­dig, zo­als een flip­per­kast of Fo­to­play.
 • Milieu melding
  Maak minimaal 4 weken voor de opening van uw horecazaak een Melding Activiteitenbesluit via de Activiteitenbesluiten Internetmodule.

De gemeente heeft samen met andere gemeenten in onze regio een deel van haar taken op het gebied van milieu en in een aantal gevallen bouw ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (de ODRU); zij zijn hiermee een adviseur van en voor onze gemeente en controleren of iedereen zich aan de milieuregels houd.

Op de website van de ODRU op de pagina Horeca en Milieu leest u in het kort wat ze van u verwachten.

Bibob-onderzoek

 • Als u een nieuwe zaak begint of overneemt, moet u het Formulier Wet Bibob en Vergunningen invullen. Hierin legt u duidelijk uit waar het geld vandaan komt. U bewijst dit met bijlagen. Ook bij bijvoorbeeld crowdfunding of contante leningen moet duidelijk zijn waar het geld vandaan komt. Zo willen we voorkomen dat we indirect criminele activiteiten mogelijk maken. Ook beschermen we daarmee de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers. 
 • Levert u geen volledige aanvraag met bijlagen in en kunnen wij de herkomst van het geld niet controleren? Dan kunnen wij ervoor kiezen om uw aanvraag niet te behandelen. U krijgt dan geen vergunning.

Controleer bestemmingsplan

 • Wilt u een horecabedrijf starten of een bestaand horecabedrijf veranderen? Controleer dan eerst of dit mag volgens het bestemmingsplan. U kunt de bestemming van het pand opzoeken op www.ruimtelijkeplannen.nl of stuur een e-mail naar omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl
 • Mag (de verandering van) uw horecabedrijf niet volgens het bestemmingsplan, dan kunt u soms een ontheffing van het bestemmingsplan krijgen. U vraagt dan een omgevingsvergunning aan voor het 'afwijken van het bestemmingsplan'.