Gemeentegrond gebruiken

Als u tijdelijk iets op gemeentegrond of op een parkeerplaats wilt plaatsen heeft u een vergunning nodig.

Kosten

De kosten die u betaalt voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg bestaat uit twee onderdelen.

Leges

Aanvraag voorwerp op of aan de weg kost € 31,70.

Precariobelasting

Hoeveel precariobelasting u betaalt, hangt af van de grootte van het voorwerp en voor hoe lang het voorwerp geplaatst wordt.

Voorbeelden

Bouwwerkzaamheden

Denkt u aan puin/afvalcontainers, (rol)steiger, een hekwerk of bouwmaterialen.

Winkels

Voor uitstallingen van winkels zijn nu nog geen regels vastgesteld. Het kan zijn dat u in de toekomst voor winkeluitstallingen een vergunning nodig heeft.

Overig

Wilt u een ander voorwerp op gemeentegrond plaatsen is ook daar vaak en vergunning nodig. Neem hiervoor contact op met het team “Apv/bijzondere wetten”.

Aanvragen vergunning

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit gaat zo:

Vergunning voorwerp aan de weg particulier (DigiD)

Vergunning voorwerp aan de weg bedrijf (eHerkenning)

Bij de hand houden:
Een plattegrond tekening waarop u aangeeft waar u het voorwerp wilt plaatsten.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.