Evenement organiseren

In verband met de coronamaatregelen kunnen er op dit moment geen evenementen plaatsvinden. Wij weten nog niet wanneer dat wel weer mogelijk is. Doet u een aanvraag of melding voor een evenement? Denk er dan aan dat deze moet voldoen aan alle extra regels en voorwaarden die op de datum van het evenement gelden. Het kan dus voorkomen dat uw evenement door wijzigingen/ veranderingen in de coronamaatregelen op het laatste moment alsnog niet door kan gaan.

U wilt een evenement organiseren voor publiek op openbaar terrein. Of in een gebouw dat eigenlijk voor iets anders bedoeld is.

Voor een klein evenement, zoals een straatfeest, optocht, rommelmarkt of braderie, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

Is het een groter evenement? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

Schenkt u alcoholische drank zoals bier of wijn en is er harde muziek? Daar zijn regels voor.
Zorg ook voor toiletten op het evenement. En denk na over waar u materiaal neerzet, zoals een podium. En er zijn regels voor het verkeer. Kan iedereen er makkelijk komen? Of heeft u verkeersregelaars nodig? En kunnen de hulpdiensten gemakkelijk doorrijden?

Heeft u vragen of weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft? Vraag ons dan eerst om meer informatie.
Dit kan telefonisch via 088 - 599 7000 of per e-mail info@vijfheerenlanden.nl.

Organiseert u uw feest op zondag? Of op een feestdag? Dan heeft u daar misschien ook een ontheffing voor nodig.

Download deze video

Voorwaarden

U doet een melding als:

 • het aantal bezoekers niet meer is dan 150,
 • het evenement plaats vindt tussen
  • maandag – donderdag 08:00 - 23:00 uur,
  • vrijdag – zaterdag 08:00 – 24:00 uur of op
  • zondag tussen 13:00 uur en 23:00 uur,
 • er geen muziek hoorbaar is voor 08:00 uur of na 23:00 uur,
 • het evenement geen belemmering vormt voor verkeer en hulpdiensten,
 • er geen kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte minder dan 32m2 per stuk (maximaal 4 objecten),
 • er een aanwijsbare organisator aanwezig is,
 • er geen vuurwerk wordt afgestoken, met uitzondering van theatervuurwerk dat niet knalt en niet hoger is dan 10 meter.

Voldoet uw evenement niet aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden? Dan dient u dit aan te melden als A-, B- of C-evenement.

U meldt een A-evenement aan als één of meerdere van onderstaande zaken spelen:

 • het aantal bezoekers meer is dan 100,
 • er een laag risico op ongeregeldheden is,
 • er beperkte impact op de omgeving is,
 • er sprake is van beperkte gevolgen voor het verkeer.

U meldt een B- of C-evenement aan als er sprake is van:

 • hoog risico,
 • grote impact op de omgeving.

Vragen?

Weet u niet zeker in welke categorie uw evenement valt? Neem contact met ons op om het te bespreken.

Kosten

Niet commerciële evenementen
Categorie
Meldingsplichtig 0-evenemen 0,00
Categorie A-evenement 67,70
Categorie B-evenement 135,40
Categorie C-evenement 395,95

 

Commerciële evenementen
Categorie
Meldingsplichtig 0-evenement 0,00
Categorie A-evenement 260,45
Categorie B-evenement 989,80
Categorie C-evenement 2.604,80
Extra kosten voor een spoedaanvraag 50%

 

Bijzonderheden

Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe landelijke regels voor brandveiligheid. U moet voortaan ook zorgen voor basishulpverlening.

Aanvraag

Meld uw evenement aan

Wanneer u uw evenement niet of niet op tijd doorgeeft kan het zijn dat uw vergunningsaanvraag niet gehonoreerd wordt, omdat politie, brandweer of gemeente geen inzet kunnen leveren.

Via onderstaande knoppen kunt u een vergunning aanvragen.

Aanvraag evenementenvergunning particulier(DigiD)

Aanvraag evenementenvergunning bedrijf (eHerkenning)

Termijn

Melding: uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement indienen.

A-evenement: uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement indienen.  

B- of C-evenement: uiterlijk 10 weken voor aanvang van het evenement indienen. De aanvraag pas indienen na vooroverleg met de gemeente.

Aanpak

Vraag een evenementenvergunning aan bij de gemeente waar u het evenement gaat houden. Ook de melding doet u bij de gemeente. Denk eraan dat u dit op tijd doet. Dit gaat zo:

 • Log in met DigiD en vraagt het online aan.
 • U geeft de volgende informatie:
  • Wat voor soort evenement is het.
  • Hoeveel mensen denkt u dat er komen.
  • Waar wilt u het organiseren.
  • Op welke dag en hoe laat wilt u het organiseren.
  • Een tekening van de indeling van het evenement.
  • Als de openbare weg afgezet moet worden, geeft u dit ook aan op een tekening.

Wilt u uw plannen eerst met iemand van de gemeente bespreken? Dat kan ook. Maak dan een afspraak.

Gaat het evenement niet door? Meld dit ook bij ons. Geef daarbij ook door waarom het evenement niet doorgaat.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.