Alcohol schenken

U bent ondernemer en u wilt alcohol verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

Horecaondernemers met bijvoorbeeld een restaurant, café of een slijterij kunnen de vergunning aanvragen. Maar ook verenigingen en stichtingen (paracommerciële bedrijven) mogen dat. Denk aan een kantine in een sporthal, een dorpshuis of een theaterfoyer.

De vergunning is persoonlijk. Hij staat dus op uw naam. U kunt hem niet aan een ander overdragen. De naam van iedere eigenaar en leidinggevende staat op de vergunning. En voor iedere vestiging van uw bedrijf heeft u een aparte vergunning nodig.

Verandert er iets aan uw bedrijf? Geef dit meteen aan ons door. Soms moet u dan een nieuwe vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe eigenaar is of de rechtsvorm van uw bedrijf verandert. Dit betekent namelijk een aanpassing van uw vergunning. Ook andere veranderingen moet u melden, zoals wanneer u iets verandert aan het pand of u neemt een nieuwe leidinggevende in dienst.

U krijgt ook te maken met een Bibob-onderzoek. Hiermee controleren we of u of uw onderneming met iets strafbaars te maken hebben (gehad).

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • De eigenaar en leidinggevenden zijn 18 jaar of ouder.
 • Alle personen op de vergunning staan niet onder curatele.
 • Alle personen op de vergunning zijn van goed gedrag.
 • Tijdens openingstijden is in ieder geval 1 leidinggevende aanwezig. Deze persoon staat op de vergunning vermeld. Bij stichtingen en verenigingen (paracommerciële bedrijven) moeten dat 2 leidinggevenden zijn.
 • De eigenaar en iedere leidinggevende kunnen bewijzen dat ze problemen met drank kunnen herkennen en er goed mee omgaan (sociale hygiëne). 
 • Het verschilt per soort bedrijf welke soort alcohol u mag schenken met of zonder vergunning.
 • Opent u een nieuw terras of wilt het wijzigen? Vraag dan een nieuwe vergunning aan. Er zijn ook regels voor de plek van uw bedrijf. De mensen in de omgeving mogen er bijvoorbeeld geen extra last van hebben. En het verkeer mag geen last hebben van het terras. 
   

Bijzonderheden

Let op! Vergeet niet 4 weken voor de opening van uw bedrijf een Melding Activiteitenbesluit te doen via aimonline.nl

Termijn

We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Aanpak

U vraagt de drank- en horeca vergunning aan bij de gemeente. Dit gaat zo:

Aanvraag drank- en horecavergunning particulier (DigiD)

Aanvraag drank- en horecavergunning bedrijf (eHerkenning)

Bij de hand houden:

 • van iedere persoon die op de vergunning staat: een kopie geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
 • van persoon die op de vergunning staat: een Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • gegevens over uw bedrijf, zoals naam, adres
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een bewijs dat u het pand heeft gehuurd of gekocht
 • een bewijs van iedere leidinggevende ze problemen met drank kunnen herkennen en er goed mee omgaan (sociale hygiëne)
 • plattegrondtekening van het pand en van het terras. Zorg dat duidelijk is hoe groot alles is. 
 • volledig ingevuld BIBOB-formulier met alle bijlagen
 • arbeidsovereenkomst alle leidinggevenden
   

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.