Subsidiegebruik aantonen

Heeft u subsidie ontvangen voor een activiteit? Dan moet u naderhand het subsidiegebruik aantonen. Hiermee kunt u verantwoorden dat u de subsidie gebruikt heeft voor de activiteit.
U geeft onder andere aan welke activiteiten in het subsidiejaar zijn uitgevoerd. Ook kunt u aangeven hoeveel deelnemers er waren.

Jaarrekening

Voeg bij het aantonen van subsidiegebruik een jaarrekening als bijlage toe. Deze jaarrekening bevat de volgende gegevens:

  • Kosten per activiteit
  • Totaal van alle kosten
  • Inkomsten per activiteit
  • Het totaal van alle inkomsten
  • Het positieve of negatieve resultaat

Het aantonen van subsidiegebruik moet vóór 1 april van het jaar na het jaar van de subsidieverlening. Heeft u dit jaar subsidie ontvangen? Toon dan voor 1 april van het volgende jaar aan waarvoor de ontvangen subsidie is gebruikt.

U kunt uw gegevens sturen naar info@vijfheerenlanden.nl